17/1998./IX. 4./ számú rendelet mezőőri szolgálat létrehozásáról (módosítással egységes szerkezetbe foglalva)