25/1992./VIII. 27/ rendelet a közterület és külterületi földrészletek, külterületi utak elnevezésről, valamint a házszámozásról (módosítással egységes szerkezetbe foglalt szöveg)