Semmelweis-nap, a magyar egészségügy napja

Július elseje minden évben a magyar egészségügy ünnepe. Ezen a napon született Semmelweis Ignác, akit az anyák megmentőjeként ismernek.
A mostani, kihívásokkal teli napokban érzi igazán mindenki az egészségügyi hivatás fontosságát, de nehézségeit is. A koronavírus járvány megmutatta, hogy az egészségügyben dolgozók nemcsak a békés mindennapokon, hanem a különleges, kihívásokkal teli helyzetekben is nélkülözhetetlen munkájukkal járulnak hozzá a betegek érdekében ahhoz, hogy a betegellátás méltó módon és színvonalon működjön.
Nincs talán nehezebb, ám csodálatosabb hivatás, mint mások segítése, az elesettek, betegek ápolása, gyógyítása.
Fegyvernek Város Önkormányzata nevében Semmelweis napon, a magyar egészségügy napján, tisztelettel megköszönöm az orvosok, asszisztensek, nővérek munkáját, akik a nehézségek ellenére is lelkiismeretesen végzik munkájukat, és tudásuk legjavát adják a betegeknek!
Köszönetet mondok városunk betegellátásban dolgozóknak azért, hogy mindenkinek sikerült megszerveznie ezt az átállást a praxisában; minden beteg megfelelő tájékoztatást kapott arról, hogy pontosan mi várható és miként érik el a szolgáltatásukat.
A járvány ideje alatt sokkal tervezhetőbbé vált a betegellátás, hiszen a páciensek szigorú előjegyzési rend alapján érkeztek a váróba, és ez a mai napig így történik.
Az egészségügyi hivatás a legnemesebb munkakörök közé sorolandó, de tudjuk azt is, hogy a legveszélyesebbek közé tartozik- különösen az elmúlt időszak embert próbáló tükrében. Sok esetben a tudomány és a technológia fejlődése feledteti a hippokratészi esküből fakadó veszélyeket, de most mindannyian szembesültek azzal, hogy a betegek egészségét, életét csak a saját életük kockáztatásával lehet védeni, mely jól mutatja hivatásuk erkölcsi magasztosságát. Köszönet és hála illet mindenkit, aki részt vett ebben a hihetetlenül nehéz időszak munkájában!
Városunk vezetése, az önkormányzat, s munkatársai valamint a betegek nevében köszönjük meg az Önök munkáját.  Isten éltesse és Isten óvja Önöket!
 
Tatár László
polgármester
 

 
Semmelweis Ignác, a gyermekágyi láz okának felfedezője 1818-ban született. Elsőként tekintett a gyermekágyi lázra, mint ami egy fertőzés következménye és nem önálló betegség. Rájött, hogy a kórt maguk az orvosok terjesztik: a boncolásokat is végző nőgyógyászok adják át a szülő nőknek a fertőzést. A megoldást a klórmész-oldatos kézfertőtlenítés bevezetése jelentette, de a felfedezést az akkori orvostársadalom nem támogatta. Más osztályokon kezdetben nem is vezették be a vizsgálatok közötti és az osztályra való belépéskor kötelező klórvizes kézmosást, a kórtermek rendszeres takarítását és szellőztetését, hiába próbálta statisztikákkal is alátámasztani felfedezését. Csak évekkel később, halála után derült fény a felfedezése hasznosságára, amikor Joseph Lister angol sebész módszerét, a karbolsavas fertőtlenítést kezdték használni. Manapság a két módszer kombinációját alkalmazzák a műtéti beavatkozások előtt
Címke: 

TÁJÉKOZTATÓ FÖLDI SZÚNYOGGYÉRÍTÉSRŐL

Ezúton értesítjük a lakosságot, hogy településünk területén földi úton történő szúnyoggyérítés kerül elvégzésre.
A kezelés pontos időpontja: 2020. július 1. napján, napnyugta utáni órákban.Rossz idő esetén a védekezés 2020. július 2-3. napján, ugyanebben az időben kerül elvégzésre.
 

Tájékoztatás

Tisztelt Lakosság!
 
Tájékoztatjuk Önöket, hogy 2020. június 30-án kedden Dr. Tóth Sarolta háziorvos rendelése szünetel az új informatikai rendszer telepítése miatt. Gyógyszerfelírás, előjegyzés az 56/556-030 –as telefonszámon továbbra is működik, aminek teljesítése a következő munkanapon július 2-án meg is történik.
Továbbá tájékoztatjuk Önöket, hogy a 2003. évi LXXXIV. törvény 15/B. §-a alapján ”Július 1-je Semmelweis-nap, amely az egészségügyi szolgáltatóknál foglalkoztatási jogviszonyban álló egészségügyi dolgozókra és egészségügyben dolgozókra kiterjedően munkaszüneti nap.”
A fentiek értelmében 2020. július 1-jén szerdán a rendelés szünetel, ÜGYELET működik!
 
Megértésüket köszönjük!

Tájékoztató a földhivatali osztályok által végzett parlagfű fertőzöttséggel kapcsolatos helyszíni ellenőrzésekről

Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény 17. § (4) bekezdése értelmében a földhasználó köteles az ingatlanon a parlagfű virágbimbójának kialakulását megakadályozni, és ezt követően ezt az állapotot a vegetációs időszak végéig folyamatosan fenntartani.
 

Pedagógusok köszöntése

Minden év június első vasárnapján városunk aktív és nyugdíjas tanítóit, tanárait, bölcsőde-, óvoda pedagógusainkat, és természetesen az őket segítő kiegészítő munkakörben dolgozókat köszöntjük.
Hálás szívvel mondok köszönetet minden pedagógusnak, az értékes és nevelő munkáért, melyet Fegyvernek ifjúságáért végeznek nap, mint nap.
Címke: 

TÁJÉKOZTATÁS SZÜNIDEI GYERMEKÉTKEZTETÉSRŐL 2020. NYÁR

Tisztelt Szülő!
 
Tájékoztatom, hogy a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 21/C. §-a alapján az önkormányzat a szünidei gyermekétkeztetés keretében a szülő, törvényes képviselő kérelmére a déli meleg főétkezést a hátrányos helyzetű és rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő, halmozottan hátrányos helyzetű gyermek részére ingyenesen biztosítja.
A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások és gyermekvédelmi szakellátások térítési díjáról és az igénylésükhöz felhasználható bizonyítékokról szóló 328/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet 13/B. § (1) bekezdés a) és (2) bekezdés b)pontja, valamint (8) bekezdése alapján amennyiben az Ön gyermeke/i/ hátrányos/halmozottan hátrányos helyzete fennáll és rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül, az önkormányzat biztosítja, hogy a tanév rendjéről szóló miniszteri rendeletben meghatározott nyári tanítási szünet, valamint az ezen időtartamra eső, a bölcsődei ellátást nyújtó intézmény és az óvoda zárva tartásának időtartama alatti munkanapokon étkeztetésben részesüljön.

Változás az I. sz. felnőtt házi orvosi körzet ellátásában

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy 2020. június 2. napjától a Fegyvernek I. sz. felnőtt házi orvosi körzet rendelési idejében és a feladatot ellátó orvos személyében változás történik.
 
A háziorvosi körzet ellátását Dr. Tóth Katalin végzi, rendelési ideje az alábbiak szerint alakul:
 
  • Hétfő: 07:30-10:30
  • Kedd: 07:30-10:30
  • Szerda: 11:00-14:00
  • Csütörtök: 07:30-10:30
  • Péntek: 07:30-10:30
Címke: 

Oldalak