Álláspályázat: Családsegítő

Csorba Mikro-térségi Szociális Alapszolgáltatási Központ - Fegyvernek a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet Csorba Mikro-térségi Szociális Alapszolgáltatási Központ Család- és gyermekjóléti Szolgálat Családsegítő munkakör betöltésére.
 
A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozott idejű 2020.11.01-2022.10.31 –ig tartó közalkalmazotti jogviszony
 
Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő
 
A munkavégzés helye: Jász-Nagykun-Szolnok megye, 5231 Fegyvernek, Szent Erzsébet út 173.
Címke: 

Hírmondó hibajavítás

Csorba Mikro-térségi Szociális Alapszolgáltatási Központ tájékoztatója
 
A Fegyverneki Hírmondó XXXI. évfolyam 4. számában a 2. oldalon határozatok, rendeletek között megjelent Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselő-testülete hatáskörében eljáró polgármester 11/2020.(VI.17.) önkormányzati rendelete a szociális ellátások szabályozásáról szóló 19/2019.(XI.29.) önkormányzati rendelet módosításáról, mely az ebéd házhoz szállítás díját 50 ft/napban állapította meg. Ez a térítési díj nem Fegyvernekre, hanem Örményes és Kuncsorba telephelyek kiszállítási díja. Ezzel szeretném kiegészíteni a hírmondóban megjelent írást, és mellékelten csatolom a jelenleg hatályos A szociális ellátásokról szabályozásáról szóló 19/2019.(XI.29.) önkormányzati rendeletet. 
 
 
Siposné Szabó Erzsébet
igazgató
 
A Fegyverneki Hírmondóban megjelent hibás tartalomért a Szerkesztőség elnézést kér!
 
-A Fegyverneki Hírmondó Szerkesztősége-

Tájékoztató rendelési időről!

Értesítjük a Tisztelt Lakosságot, hogy az I. sz. házi orvosi körzetben Dr. Tóth Katalin rendelése az alábbiak szerint alakul: 
  • 2020. szeptember 24. csütörtök 11:30-14:30
  • 2020. szeptember 25. péntek 9:00-12:00
  • 2020. szeptember 28. hétfő 9:00-12:00
  • 2020. szeptember 29. kedd 13:30-16:30
Megértésüket köszönjük!
Cseh Anikó
intézményvezető
Címke: 

Hirdetmény az M4 gyorsforgalmi úttal kapcsolatban

Tájékoztatom Fegyvernek Város lakosságát, a civil,  érdekképviseleti és gazdálkodó szervezeteket, valamint a településen működő elismert egyházakat, mint partnereket, hogy a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt megbízásából a tervezett M4 gyorsforgalmi út Törökszentmiklós  - Püspökladány közötti szakasz részeként Fegyvernek Város közigazgatási határát érintő nyomvonal megvalósítása érdekében településrendezési terv módosítás készül.
Címke: 

Szünidei gyermekétkeztetés 2020. ősz

TÁJÉKOZTATÁS SZÜNIDEI GYERMEKÉTKEZTETÉSRŐL
2020. ŐSZ
 
Tisztelt Szülő!
 
Tájékoztatom, hogy a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 21/C. §-a alapján az önkormányzat a szünidei gyermekétkeztetés keretében a szülő, törvényes képviselő kérelmére a déli meleg főétkezést a hátrányos helyzetű és rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő, halmozottan hátrányos helyzetű gyermek részére ingyenesen biztosítja.
A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások és gyermekvédelmi szakellátások térítési díjáról és az igénylésükhöz felhasználható bizonyítékokról szóló 328/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet 13/B. § (1) bekezdés a) pontja, valamint (8) bekezdése alapján amennyiben az Ön gyermeke/i/ hátrányos/halmozottan hátrányos helyzete fennáll és rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül, az önkormányzat biztosítja, hogy a tanév rendjéről szóló miniszteri rendeletben meghatározott őszi tanítási szünet, valamint az ezen időtartamra eső, a bölcsődei ellátást nyújtó intézmény és az óvoda zárva tartásának időtartama alatti munkanapokon étkeztetésben részesüljön.
 
Az ingyenes szünidei étkeztetést az őszi szünetben (5 hónapos kortól 18. éves korig) 2020. október 26 - 2020. október 30-ig (5 munkanap) biztosítja Fegyvernek Város Önkormányzata a gyermekek részére.
 
Felhívom a fegyverneki lakó-, illetve tartózkodási hellyel rendelkező, hátrányos helyzetű vagy rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő, halmozottan hátrányos helyzetű, bölcsődei és óvodai nevelést igénybevevő gyermekek szüleinek/gondviselőinek figyelmét, hogy a Fegyverneki Tiszavirág Óvoda és Bölcsőde óvodái, valamint Orczy Anna Katolikus Általános Iskola és Óvoda óvodája a fenti időszakban nyitva lesznek illetve ügyeletet tartanak, így az őszi szünidei gyermekétkeztetés igénybevételére ezen intézményekkel jogviszonyban álló gyermekek esetében nincs lehetőség.
 
 
Az egyszeri meleg étkezést a szülő vagy törvényes képviselő ételhordóban viheti el. Akadályozó ok (pl.: betegség) esetén az ételt más nagykorú személy csak meghatalmazással veheti át.
 
Az átvétel lehetséges helyszínei:
  • Hunyadi úti étterem (5231 Fegyvernek, Hunyadi út 1.)
  • II. sz. Idősek klubja (5231 Fegyvernek, Szent Erzsébet út 40.)
Átvétel ideje: 1215-1315
 
Az igénylőlap a Csorba Mikro- térségi Alapszolgáltatási Központban (családsegítő) tölthető ki, 2020. szeptember 28-tól.
 
Fegyvernek Város Önkormányzata
 

Elmarad a Búcsúvásár

Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2020. augusztus 27-ei ülésén az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés b) pontja alapján a 70/2020.(VIII.27) számú önkormányzati határozatot hozta, melynek értelmében úgy határoz, hogy a kialakult járványhelyzetre tekintettel, a lakosok védelme érdekében 2020. évben nem tartja meg a fegyverneki Vendel Napi Búcsúvásárt.

Letölthető határozat

Címke: 

Eboltás

Fegyvernek város Polgármesteri Hivatala értesíti a lakosságot, hogy az ebek veszettség elleni kötelező oltása 2020. évben városunkban az alábbi helyen és időben történik:
 
2020.09. 07. (hétfő), Dobó tér, 9 00 -12 00
2020.09. 08. (kedd) Dobó tér, 14 00 -18 00
2020.09.09. (szerda) Hunyadi út sarok, 9 00 -12 00
2020.09.10. (csütörtök) Szapárfalu, Klubkönyvtár udvara 8 00 -12 00
2020.09.11. (péntek) Szapárfalu, Klubkönyvtár udvara 13 00 -16 00
2020.09.14. (hétfő) Dózsa György út – Liszt F. út sarok 8 00 -12 00
2020.09.15. (kedd) Damjanich János- Marx K. út 8 00 -12 00
 
P ó t o l t á s
2020.09.23. (szerda) Dobó tér 8.00-12. 00 A 164/2008.(XII.20) FVM. rendelet alapján minden 3 hónaposnál idősebb ebet a tulajdonos köteles beoltani! Az eb tulajdonosa a fent megjelölt időben veszettség elleni védőoltásra az ebét köteles kivezetni és az eboltási igazolványt magával hozni. A jelenlegi jogszabályi rendelkezés szerint a kötelező védőoltásban nem részesülő ebeket a tulajdonos költségén ki kell irtani, valamint
a be nem oltott ebek tulajdonosa ellen szabálysértési eljárást kell kezdeményezni. A szabálysértési összeg akár az 50.000.-ot is elérheti!
(Polgármesteri Hivatal)
 
Tájékoztatom az eb tulajdonosokat, hogy a kamarai ajánlás alapján az oltás díjának mértéke: 4.000 Ft/eb, amely magában foglalja az oltóanyag árát és az oltás díját is. Chip díja: 3.500.- Ft.
A 81/2002. (IX.04) számú FVM. rendelete alapján veszettség elleni védőoltássalegyidőben, (2003.évtől kezdődően) kötelező az ebek széles spektrumú féreghajtó szerrel való kezelése is!
A féregtelenítő gyógyszer a helyszínen megvásárolható, amelynek ára az eb súlyától függően, 10 kg-onként 100 Ft, illetve recept alapján kiváltható!
 
A Magyar Állatorvosi Kamara felhívása alapján, a járványügyi helyzetre való tekintettel, kérjük a tulajdonosokat a 1,5 méteres védőtávolság betartására, valamint a kötelező szájmaszk viselésre!
 
(Dr. Varga Mihály)
hatósági állatorvos
Címke: 

Oldalak