Orvosi Rendelő

Kezdődhet az Orvosi Rendelő felújításának II. üteme

Az 59.982.058 forint támogatásból megvalósuló Fegyverneki Orvosi Rendelő fejlesztésének II. ütemére vonatkozó közbeszerzési eljárás lezárult. A kivitelezési szerződés 2014. szeptember 22–ei aláírásával elkezdődött már elkezdődhet a beruházás.
Az 59.982.058 forint összköltségű projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósul meg.

Share/Save

Orvosi rendelő II. ütem

Kapcsolódó cikkek:

Fegyvernek Város Önkormányzat az Új Széchenyi Terv Észak-alföldi Regionális Operatív Programja keretében 59.982.058 Ft összegű vissza nem térítendő támogatást nyert a fegyverneki Orvosi Rendelő, Fogorvosi és Védőnői szolgálatának helyet adó épületének átalakítására, felújítására, komplex akadálymentesítésének megvalósítására.

Pályázati konstrukció: ÉAOP-4.1.2/A-12 – Egészségügyi alapellátás, egészségházak és járóbeteg-szakellátás fejlesztése (ÉAOP-4.1.2/A-12-2013-0010)

A támogatás összege: 59.982.058,- Ft
A projekt összköltsége: 59.982.058,- Ft

Kedvezményezett:
Fegyvernek Város Önkormányzat
5231 Fegyvernek, Szent Erzsébet út 171
Tel. 56/556-010
Fax. 56/556-011
www.fegyvernek.hu
hivatal@fegyvernek.hu

A projekt leírása:
A fegyverneki orvosi rendelő épületének II. ütemű fejlesztése keretében a fogorvosi és védőnői szolgáltat épületrészének átalakítása, felújítása és komplex akadálymentesítése valósul meg.

A projekt tartalma:
· az intézmény komplex akadálymentesítése (az épület környezete, megközelítése, bejáratok, belső ajtók, szintek közötti akadálymentesítés, kiszolgáló helyiségek, vizesblokkok, infokommunikációs akadálymentesítés - burkolatok, feliratok, jelek);
· meglévő épületrészek energiatakarékossá tétele (homlokzat korszerű hőszigetelése, párkányok cseréje, az épület részleges elektromos és gépészeti rekonstrukciója)
· funkcionális intézményi belső terek kialakítása (akadálymentes vizesblokkok, közlekedők átalakítása-felújítása, a vizsgáló helyek korszerűsítése, hiányzó kiszolgáló helyiségek biztosítása)
· eszközbeszerzés: védőnői szolgálat vizsgálati eszközeinek korszerűsítése, várótermi padok, bútorzat beszerzése

A beruházás eredményeként a 21. század követelményeinek megfelelő korszerű, energiatakarékos, akadálymentes épületben - a különböző fogyatékosságból fakadó hátrányok leküzdését célzó, a sérült gyermekek esélyegyenlőségét biztosító - méltányos gyógyítási környezet jön létre.

A projekt várható befejezése: 2014. december 31.

Közreműködő szervezet:
ÉARFÜ Nonprofit Kft., ROP Közreműködő Szervezet
4002 Debrecen 2.
Pf.: 501

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósul meg.

Közbeszerzési eljárás iratai:

 
Ajánlattételi felhívás
 
Ajánlattételi dokumentáció
 
Jogerős építési engedély
 
Tervdokumentáció és Műszaki leírás
 
Árazatlan költségvetés

 

Share/Save

Orvosi rendelő II. ütemére vonatkozó támogatási szerződés 2014. március 4 –én aláírásra került

2014 évben tovább fejlődik az orvosi rendelő épülete. A Magyar Állam és az Európai Unió 100 % - os támogatásával, mintegy 59.982.058 Ft tervezett összköltséggel megújul az orvosi rendelő védőnői és fogorvosi szolgálatának helyet adó épületrész.
A fejlesztés keretében külső területrendezés keretében fedett gépkocsi és babakocsi tároló, parkrendezés történik, belső átalakítással új váró és orvosi szobák, vizsgáló helyiségek és vi-zesblokk kerül kialakításra. Az elavult eszközpark és bútorzati is megújul a fejlesztés kereté-ben. A beruházással az alapellátás fejlesztése, a jogi, szakmai előírásoknak megfelelő fogászati és védőnői szolgálat jön létre.
A beruházás várhatóan 2014. júniusában kezdődik és ez év decemberében fejeződik be.
A beruházással befejeződik az orvosi rendelő komplex fejlesztése, így a város rangjának meg-felelő környezetben végezhetik munkájukat orvosaink, vehetik igénybe szolgáltatásokat a lakosok.

Share/Save

Pályázat védőnő munkakörre

Orvosi Rendelő - Fegyvernek
a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet

Orvosi Rendelő
Körzeti védőnő

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
- határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:
- Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:
- Jász-Nagykun-Szolnok megye, 5231 Fegyvernek, Felszabadulás út 128/A.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
- Védőnői feladatok ellátása a vonatkozó jogszabályok alapján

Illetmény és juttatások:
- Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:
- Főiskola, Védőnői szakképesítés,
- 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
- erkölcsi bizonyítvány, felsőfokú szakirányú szakképesítést igazoló okiratok, mőködési nyilvántartásba vételről szoló okmány, önéletrajz

A munkakör betölthetőségének időpontja:
- A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje:
- 2013. november 30.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Gál Istvánné nyújt, a 56/556-015 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:
- Postai úton, a pályázatnak a Orvosi Rendelő - Fegyvernek címére történő megküldésével (5231 Fegyvernek, Felszabadulás út 171. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 97/2013 , valamint a munkakör megnevezését: Körzeti védőnő.
- Elektronikus úton Gál Istvánné részére a hivatal@fegyvernek.hu E-mail címen keresztül
- Személyesen: Gál Istvánné, Jász-Nagykun-Szolnok megye, 5231 Fegyvernek, Felszabadulás út 171. .

A pályázat elbírálásának határideje:
- 2013. december 6.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
- www.fegyvernek.hu - 2013. november 6.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.fegyvernek.hu honlapon szerezhet.

Share/Save

Pályázat Orvosi Rendelő Körzeti védőnő munkakör betöltésére

Orvosi Rendelő - Fegyvernek

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet

Orvosi Rendelő
Körzeti védőnő

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
- Határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:
- Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:
- Jász-Nagykun-Szolnok megye, 5231 Fegyvernek, Felszabadulás út 128/A.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
- Védőnői feladatok ellátása a vonatkozó jogszabályok alapján, valamint az oktatási intézményekben iskolai védőnői feladatok ellátása

Illetmény és juttatások:
- Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:
- Főiskola, Védőnői szakképesítés,
- 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
- Erkölcsi bizonyítvány, felsőfokú szakirányú szakképesítést igazoló okiratok, mőködési nyilvántartásba vételről szoló okmány, önéletrajz

A munkakör betölthetőségének időpontja:
- A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje:
- 2013. szeptember 20.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Gál Istvánné nyújt, a 56/556-015 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:
- Postai úton, a pályázatnak a Orvosi Rendelő - Fegyvernek címére történő megküldésével (5231 Fegyvernek, Felszabadulás út 171. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 75/2013 , valamint a munkakör megnevezését: Körzeti védőnő.
- Elektronikus úton Gál Istvánné részére a hivatal@fegyvernek.hu E-mail címen keresztül
- Személyesen: Gál Istvánné, Jász-Nagykun-Szolnok megye, 5231 Fegyvernek, Felszabadulás út 171. .

A pályázat elbírálásának határideje: 2013. szeptember 30.

A pályázati kiírás további közzétételének helye:
- www.fegyvernek.hu

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.fegyvernek.hu honlapon szerezhet.

Share/Save

Oldalak