nyomtatvány

Tájékoztatás a fakivágás szabályairól

Az elmúlt időszakban több esetben okozott problémát városunkban a fakivágás szabályainak nem megfelelő ismerete. Ezért a jövőbeni problémák elkerülése érdekében tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy a fás szárú növények védelméről szóló 346/2008. (XII.30.) Korm. rendelet alapján fás szárú növényeket közterületen kizárólag jegyzői engedéllyel lehet kivágni. A közterületen lévő fás szárú növények minden esetben az Önkormányzat tulajdonát képezik, függetlenül attól, hogy azokat ki ültette! A közterületen lévő fa kivágásának engedélyezése iránt kérelmet kell benyújtani a Polgármesteri Hivatalban. A kérelem 2021. január 1-től illetékmentes. Az ügyintézési határidő 21 nap (általános ügyintézési határidő), azonban a település szempontjából kiemelt szakmai, tudományos, település- és kultúrtörténeti értéket képviselő fás szárú növény kivágásának kérelmezése esetében 45 nap. Az eljárással kapcsolatosan bővebb információt, valamint kérelem nyomtatványt a Polgármesteri Hivatalban kaphatnak vagy honlapunkról letölthetik erre a linkre kattintva. A kérelem benyújtását követően minden esetben meggyőződünk a kérelem indokoltságáról, és ezt követően kerül sor a fakivágás engedélyezésére vagy megtiltására. A fakivágási engedély megadása esetén a határozatban a kivágandó fa pótlásáról is rendelkezünk. Felhívjuk a figyelmüket, hogy aki fás szárú növényt jogellenesen kivág – a kivágott fa értékétől függően – az szabálysértésnek vagy bűncselekménynek minősül. A fás szárú növények védelme mindannyiunk közös érdeke, ezért kérjük, hogy környezetünk védelme, valamint az engedély nélküli fakivágások, esetleges feljelentések, bírságolások elkerülése érdekében szíveskedjenek a tájékoztatásban foglaltak megtartására fokozott figyelmet fordítani.
 
Pdf formátumban letölthető kérelem   Nyomtatvány frissítés dátuma: 2021.02.03
 
Fegyvernek Város Önkormányzata
Share/Save

Ebösszeírás határidő hosszabbítás

Tisztelt Eb-tulajdonosok!
 
Az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény 42/B. §-a alapján a tartás helye szerint illetékes települési önkormányzat eb-rendészeti feladataik elvégzése érdekében, illetve a veszettség elleni oltás járványvédelmi vonatkozásaira tekintettel három évente legalább egy alkalommal köteles eb összeírást végeznie. Az eb-összeírás a településen tartott ebek nyilvántartásba vétele, valamint eb-rendészeti feladatainak hatékony ellátása céljából történik.
 
A mellékelt „Eb-összeíró adatlap” kitöltése önbevallásos módszerrel történik. Az adatlap letölthető formában a cikk végén található, valamint személyesen beszerezhető a Fegyverneki Mezőgazdasági, Városüzemeltetési és Fejlesztési Intézmény székhelyén. Szent Erzsébet út 175.
 
Az eb-összeíró adatlapot ebenként kell kitölteni az oltási könyv alapján! A nyilvántartásba vétel minden ebre vonatkozik kortól függetlenül!
 
A kitöltött adatlapokat az alábbi módokon lehet benyújtani:
  • postai úton a Fegyverneki Mezőgazdasági, Városüzemeltetési és Fejlesztési Intézmény, 5231 Fegyvernek, Szent Erzsébet út 175. címre
  • személyesen a Fegyverneki Mezőgazdasági, Városüzemeltetési és Fejlesztési Intézmény székhelyén
  • e-mailben a varosuzemeltetes@fegyvernek.hu címen
Információ az adatlap alján található, bővebb felvilágosítás az 556-010-es telefonszámon, a 176-os melléken kérhető.
 
Kérjük, hogy az „Eb-összeíró adatlapot” szíveskedjenek kitölteni, aláírni, és az eb-összeírási időszak végéig, azaz legkésőbb 2018. július 30. napjáig visszajuttatni a fenti címre!
 
Amennyiben a tartott eb nem rendelkezik oltási könyvvel, kérjük az adatszolgáltatás előtt rendezzék azt dr. Tatár Gáborral (30/3303745) vagy dr Varga Mihállyal (30/9250556).
Felhívjuk a Tisztelt Eb-tartók figyelmét, hogy az adatszolgáltatási kötelezettség elmulasztása állatvédelmi bírságot vonhat maga után. A bírság legkisebb összege az állatvédelmi bírságról szóló 244/1998. (XII. 31.) Korm. rendeletben foglaltak alapján 30.000 Ft.
 
 
Köszönjük!
 
Share/Save

Oldalak