PROJEKTTÁJÉKOZTATÓ - TOP–1.4.1-15-JN1-2016-00006

PROJEKTTÁJÉKOZTATÓ A „FEGYVERNEK ÚJTELEPI ÓVODA FELÚJÍTÁSA ÉS KORSZERŰSÍTÉSE, VALAMINT BÖLCSŐDE BŐVÍTÉSE 16 FÉRŐHELLYEL” C. PROJEKTRŐL
TOP–1.4.1-15-JN1-2016-00006
 
 
Fegyvernek Város Önkormányzata aTOP-1.4.1-15 – A foglalkoztatás és az életminőség javítása családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztésével című konstrukció keretében nyert 270 millió Ft vissza nem térítendő európai uniós támogatás segítségével valósította mega település és vonzáskörzetének 3-6 éves gyermekeinek óvodai ellátásának fejlesztését és a 0-3 éves kisgyermekek gondozási ellátását egy új bölcsődei egység létrehozását. 
 
A projekt keretében Fegyvernek településen az óvodai és bölcsődei szolgáltatások épületének felújítására, átalakítására és bővítésére került sor. 
A fejlesztés fő elemei az alábbiak voltak: 
 
- Háttér:
Az Újtelepi Óvoda és Bölcsőde jelenleg több épületrészben szolgálja ki az óvodás és bölcsődéskorú gyermekeket.  Külön épületrészben található egy 300 m2-es egység melyben jelenleg 1 bölcsődei és 1 óvodai csoport működik, illetve 1 iroda is az épületben kapott helyet. Szintén külön egységként egy rossz állapotban lévő közel 125 m2-es tornaterem és karbantartó műhely, illetve óvodaként funkcionáló kb. 429 m2 épületrész.    
Azintézmény elaprózódott egységei már nem alkalmasak a zavartalan és gazdaságos működésre, a minőségi eltérések rendkívül nagyok. Mindezek ismeretében a két elavult épület bontása és az óvodai részlegátalakítása, valamint a bölcsőde bővítése indokolt.  Az óvodai és bölcsődei funkciók egy épületegyüttesben kapnak helyet, ahol a többfunkciós helyiségek kialakításával valamennyi kisgyermek legyen az bölcsődés vagy óvodás biztonságos és kényelmes ellátása valósulhat meg.  
 
Óvoda: 
 • férőhelyszám: 100 fő; betöltött férőhely:94; csoportok száma: 4; dolgozói létszám: 12 óvónő+dajka, 3adminisztrátor, 1 karbantartó. 
Bölcsőde: 
 • férőhelyszám: 10 fő; betöltött férőhely:10 db; csoportok száma: 1 db; csoportszámhiány:1db; dolgozói létszám:3 fő; dolgozói hiány: 3 fő. 
Projekt specifikus célja:
A bölcsőde szolgáltatását igénybe vevők számára a szakszerű, biztonságos ellátás biztosítása, ezáltal segítve a 0-3 éves korú gyermekek szülei (25-40 éves kiemelt célcsoport) részére a munkába állás lehetőségét.Az óvoda infrastruktúrájának fejlesztésével, akadálymentes, biztonságos környezet megteremtése, energetikai átalakítás a hosszú távú fenntarthatóság miatt. 
 
Projekt megvalósítástól elvárt eredmények: 
 • Korszerű óvoda épület kialakítása, meglévő férőhelyszám (100 fő) fenntartása 
 • Korszerű bölcsőde épület 1 csoportszobával bővítve.  A férőhelyszám növelése: 14 fős csoportszobával. valamint a csoport bontásával az összes férőhely 10+16 fő. A férőhely növekedés összesen: 16 fő. 
 • Foglalkoztatás bővítése 2 kisgyermeknevelővel. (bölcsőde férőhelybővítés miatt) + bölcsődei dajka 
 • Felújítás során alkalmazott energiabarát módszerek alkalmazásával a működtetési költségek kb 15%-os megtakarítása, költségmegtakarítás. 
A projektszakmai műszaki tartalma a választott önállóan támogatható és önállóan nem támogatható tevékenységek körének a bemutatásával együtt: 
 • Önállóan támogatható projektelemek: 
A. Intézmény/Szolgáltatás infrastrukturális fejlesztése: 
 • Férőhely bővítés 1 db új bölcsődei csoportszoba és annak kötelező helyiségeinek kialakításával,óvoda felújítása, optimális üzemeltetésre többcélú helyiségek kialakítása (aula=tornaszoba,) 
 • hiányzó funkcionális helyiségek létrehozása (orvosi szoba, iroda, mosoda, teakonyha) 
 • Udvar felújítása  
 • Meglévő, rossz állapotú épület (1 bölcsődei és 1 óvodai csoportszoba, irodák –  bruttó 300,1 m2) bontása 
 • Meglévő, rossz állapotú melléképület (tornaszoba, karbantartó műhely- bruttó 124,64 m2) bontása 
 • Meglévő óvoda épület felújítása, korszerűsítése (bruttó 428,59 m2) 
 • Épület bővítése, 1 új óvodai és 2 új bölcsődei csoportszoba építése, közös aula, tornaszoba, többcélú terem és tálalókonyha kialakítása a szükséges kiszolgáló helyiségekkel (kb.: bruttó 700 m2). 
 • A telekre való bejutás (pl.: tűzoltó gépjármű részére, rendezvényre szállítás esetén) megoldása. A bölcsőde épület bontásával elkülönített gazdasági udvar jön létre parkolóhelyekkel, rakodóterülettel.
Műszaki-szakmai eredmények a projekt megvalósítása során:
 • A projekt illeszkedik a megyei területfejlesztési program érintett intézkedéséhez, beavatkozásához 5.2.1. Beavatkozás: Oktatási, nevelési intézmények fejlesztése 
 • A projekt komplex programmal fejlesztendő járásban valósul meg, ahol a HH/HHH kisgyermekek száma az országos átlag feletti, ezért a területi kiegyenlítődés kezdeti lépéseihez hozzájárul
 • A projekt hozzájárul a gazdasági növekedéshez, foglalkoztatás bővítéséhez 2 új munkahely létesítésével
 • A fejlesztés eredményeképpen 1 új bölcsődei csoportban 12 új férőhely jön létre,
 • A fejlesztetett 0-3 éves bölcsődei létszám a megvalósítási helyszínen 14 fő, míg a fejlesztett óvodai ellátást igénybevevő 3-6 éves gyermekek létszáma 150 fő
 • A tervezett bővítmény nettó alapterülete 109,86 m2 lesz, mely során megvalósul a projektarányos akadálymentesítés, az esélyegyenlőségi szempontok érvényesülnek.