Energetikai korszerűsítés Fegyvernek településen

SAJTÓKÖZLEMÉNY

Energetikai korszerűsítés Fegyvernek településen

2022.11.30.

 

Fegyvernek Város Önkormányzata a Terület- és Településfejlesztési Program Plusz keretében a TOP_PLUSZ-2.1.1-21-JN1-2022-00016azonosítószámú „Energetikai korszerűsítés Fegyvernek településen”című projekt megvalósítására 167,3 millió forint vissza nem térítendő európai uniós támogatásban részesült. A projekt célja:havi kiadások szignifikáns mérséklése az energetikai jellemzők javításával, a rentábilis működés biztosítása az önkormányzat hosszú távú működéséhez, a CO2 terhelés javítása, ÜHG kibocsátás csökkentése, környezettudatos szemlélet erősítése, a hazai megújuló energia hasznosítás arányának növelése.

Az önkormányzati törvény értelmében több kötelező feladatot ellátó szervezet intézményeinek korszerűsítésére kerül sor a pályázatban, annak érdekében, hogy ezzel a költséghatékonyság mellett a megújuló energiafelhasználást is erősítse az önkormányzat.

A TOP_PLUSZ-2.1.1-21 kódszámú - ÖNKORMÁNYZATI ÉPÜLETEK ENERGETIKAI KORSZERŰSÍTÉSE elnevezésű felhívás keretében Fegyvernek Város Önkormányzata 167,3 millió forint támogatást nyertaz 5231 Fegyvernek Ady Endre út 50/1., hrsz.:1706/1 alatti Közösségi ház, a Fegyvernek Szent Erzsébet út 184., hrsz.:32/1 alatti Művelődési ház és hozzá tartozó Iroda épületének korszerűsítésére, ezzel is hozzájárulva az intézmények működési költségeinek csökkentéséhez környezettudatos megoldások alkalmazása révén.
 
A projekt a Széchenyi Terv Plusz program keretében valósul meg.
 
A beruházás keretében tervezett korszerűsítések:
  • Külső nyílászárók cseréje korszerű nyílászárókra.
  • Külsőfal hőszigetelése.
  • Padlásfödém hőszigetelése.
  • Fűtés korszerűsítés.
  • Napelemmel való napenergia hasznosítása
A projektben foglalt tevékenységek hozzájárulnak az önkormányzatok által működtetett intézmények primerenergia-fogyasztásának csökkentéséhez, valamint az intézmények ÜHG-kibocsátásának csökkentéséhez, továbbá, a beruházás eredményeképp növekszik a megújuló energiatermelési kapacitás.
 
A beruházás várható befejezése: 2023.12.31.
 
A projektről bővebb információt a www.fegyvernek.hu oldalon olvashatnak.
 
További információ kérhető: 
Fegyvernek Város Önkormányzata
Tel.: 56/556-010