ESÉLY OTTHON – OTTHON FEGYVERNEKEN

SAJTÓKÖZLEMÉNY 

BEFEJEZŐDÖTT AZ „ESÉLY OTTHON – ESÉLY FEGYVERNEKEN” CÍMŰ, EFOP-1.2.11-16-2017-00033 AZONOSÍTÓ SZÁMÚ PROJEKT

A 2018 márciusában indult, EFOP-1.2.11-16-2017-00033 kódszámú, „Esély Otthon – Esély Fegyverneken” című projekt célja a helyi fiatal lakosok helyben maradásának elősegítése, támogatása, a már elvándorolt fiatalok Fegyvernekre való hazaköltözésének elősegítése lakhatás támogatásával, ösztönző rendszer kiépítésével, valamint életpályatervezést segítő helyi szolgáltatásokkal, ismeretátadással. Számos tevékenység megvalósult a cél elérésének érdekében. Megnyílt az Ifjúsági Szolgáltató Iroda, előadásokon, tanácsadásokon vehettek részt a fiatalok, valamint különböző ösztönző pályázatok is segítették a fiatalokat.

A projekt keretében az alábbi tevékenységek valósultak meg:

 • Felújított, az alapvető eszközökkel felszerelt bérlakások kialakítása
 • Ifjúsági szolgáltató iroda létrehozása
 • Helyi ösztönző rendszer kialakítása középiskolások, egyetemisták/főiskolások és orvosok részére
 • Tréningek, ismeretátadások (pl. életpálya-tervezés, munkaszerzési ismeretek bővítése)
 • Pályázati tanácsadás
 • Ifjúsági cselekvési program elkészítése

A projekt megvalósítása során elért eredményeink:

 • • A fiatalok helyben maradásának támogatására a projekt keretein belül 3 ingatlanban, összesen 8 db önkormányzati bérlakás került felújításra és felszerelésre önálló lakhatás céljából a célcsoportba tartozó egyének, párok és családok számára.
 • • Lakhatási támogatásban 29 fő részesült.
 • • Orvosi ösztönző támogatásban 2 fő részesült.
 • • Főiskolás ösztönző támogatásban 26 fő részesült.
 • • Középiskolás ösztönző támogatást nyert 7 fő.
 • • 193 fiatalt értünk el a projekttel közülük 95 fő volt 25 év alatti.

A projekt fizikai befejezésének dátuma: 2022.12.31.

A projekt Az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósult meg.