A Dózsa György út felújítása Fegyverneken

Sajtóközlemény

A Dózsa György út felújítása Fegyverneken

2023/09/25

Fegyvernek Város Önkormányzata 2022.12.14. napi hatállyal Támogatási Szerződést kötött „A Dózsa György út felújítása Fegyverneken” című TOP_PLUSZ-1.2.3-21-JN1-2022-00022 kódszámú projekt megvalósítására. A projekt keretében közcélú közútfejlesztés valósul meg. A beruházás teljes összege bruttó 100 millió Ft, melynek 100%-a vissza nem térítendő támogatási összeg, az Európai Unió társfinanszírozásával. A projekt a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program Plusz (TOP Plusz) keretében megjelent „Belterületi közutak fejlesztése” című pályázati felhívás forrásából valósul meg.

Fegyvernek Város Önkormányzata a Támogatási Szerződés megkötését követően 2023. szeptemberében megkezdte a TOP_PLUSZ-1.2.3-21-JN1 kódszámú, „Belterületi közutak fejlesztése” című pályázati felhívásban elnyert projekt megvalósítását. A beruházás célja a fejlesztendő járásban található Fegyverneken a Dózsa György út, mint helyi gyűjtőút útburkolatának és alépítményeinek felújítása az Arany János út és a Kiss János altábornagy utca közötti szakaszon mintegy 1029 m hosszúságban.

A beruházás keretében tervezett korszerűsítések:

  • A Dózsa György út útburkolatának és alépítményeinek felújítása,
  • Közúti jelzőtáblák kihelyezése, burkolati jel és optikai fékként szolgáló sárga lassító borda felfestése,

A projekt illeszkedik a település és Jász-Nagykun-Szolnok vármegye területfejlesztési célkitűzéseihez, és elősegíti az átmeneti zóna települései közé tartozó Fegyvernek felzárkózását.

A projekt a Széchenyi Terv Plusz program keretében bruttó 100 millió Ft-ból, 100% vissza nem térítendő támogatásból valósul meg az Európai Unió társfinanszírozásával, várható befejezése: 2024.05.15.

A projektről bővebb információt a fegyvernek.hu weboldalon olvashatnak.

További információ kérhető:

Fegyvernek Város Önkormányzata
5231 Fegyvernek, Szent Erzsébet út 171.
www.fegyvernek.hu