Tájékoztató a „FEGYVERNEK VÁROS CSAPADÉKVÍZ ELVEZETÉSE II. ÜTEM” című projekt zárásáról

SAJTÓKÖZLEMÉNY

TÁJÉKOZTATÓ A „FEGYVERNEK VÁROS CSAPADÉKVÍZ ELVEZETÉSE II. ÜTEM” C. PROJEKT ZÁRÁSÁRÓL

Fegyvernek Város Önkormányzata közel 299,96 millió Ft vissza nem térítendő európai uniós támogatást nyert a TOP-2.1.3-16-JN1-2021-00013 azonosítószámú „Fegyvernek város csapadékvíz elvezetése II. ütem” című projekt keretein belül.
Az elnyert támogatásból került megvalósításra a projekt keretein belül a település belterületén több, mint 57 hektáron található vízgyűjtő terület fejlesztése, valamint a csapadékvíz elvezető hálózat kiépítése.
A projektben vállalt, csapadékvíz elvezetésére irányuló fejlesztések kivitelezése 2023 őszén befejeződtek, jelenleg a szakmai-pénzügyi zárás van folyamatban.

A beruházás során megoldottá vált az 5231 Fegyvernek belterületén található Hársfa út – Petőfi Sándor út – Szent Erzsébet út által határolt vízgyűjtő terület csapadékvíz elvezetése, amely 2439 folyóméter hosszan került kiépítésre.

A településen sajnos egész évben problémát jelent a belvíz állandó jelenléte. Ezek a belvizek nagy károkat okoznak a város életében, melyek ellen csupán a lakosság segítségével kézierővel, illetve szerszámokkal és szivattyúkkal lehet védekezni. A csapadékosabb időszakban a jelenleg meglévő csőátereszek feliszapodottsága, illetve töredezettsége, valamint a nem megfelelő magassági vonalvezetés miatt nem képes a nagy esőzések idején összegyűjteni és továbbítani a befogadók felé a lehullott csapadékmennyiséget. Kijelenthető, hogy a kijelölt területen megtalálható jelenlegi árokrendszer nem képes elvezetni a káros vizeket így a projekt keretében megvalósítandó fejlesztés szükségszerű. Az I. ütem sikeres megvalósítását követően a település további részében is kialakításra került a megfelelő vízelvezetés, amely tevékenyen hozzájárul a vizek helyben tartásához, ezzel is megelőzve a vízkárok gyakori előfordulását a város életében.

A projekt keretében az említett utak által határolt térségben kiépítésre került az a csatornahálózat, ami a vízgyűjtő területről lefolyó vizeket a tározó környezetében összegyűjti és rendezetten bevezeti a tározóba, illetve a főcsatornákba. A fejlesztés keretében a fentiekben említett utcák által lehatárolt terület csapadékvíz elvezető hálózata került kiépítésre, melynek köszönhetően hosszútávon elkerülhetővé válnak a heves esőzések következtében keletkező belvizek és elöntések a településen.

A települési belterületi vízrendezés eredményeként megelőzhetőek lesznek a víz által okozott károk, ennek köszönhetően pedig a lakosság számára biztosítottá válik egy egészségesebb környezet, valamint javulnak az élet- és lakhatási körülmények a városban.