óvoda

Óvodai beiratkozás

Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete a Fegyverneki Tiszavirág Óvoda és Bölcsődében az óvodai nevelést igénylő és az óvodai nevelésre kötelezett gyermekek beiratkozását a 2014/2015. nevelési évre a következő időpontra jelöli ki:

A beíratás helye és időpontja
Fegyvernek, Szent Erzsébet út 88., 2014. április 7. (hétfő) 8.00-12.00 óra
Fegyvernek, Szent Erzsébet út 88., 2014. április 8. (kedd) 8.00-16.00 óra
Fegyvernek, Szent Erzsébet út 88., 2014. április 9. (szerda) 8.00-12.00 óra
Fegyvernek, Szent Erzsébet út 88., 2014. április 10. (csütörtök) 8.00-16.00 óra
Fegyvernek, Szent Erzsébet út 88., 2014. április 11. (péntek) 8.00-12.00 óra

A beiratkozáskor a szülőnek be kell mutatnia:
• a gyermek születési anyakönyvi kivonatát,
• a gyermek lakcímkártyáját,
• a gyermek TAJ kártyáját,
• orvosi igazolást a megkapott kötelező védőoltásokról,
• az egyik szülő személyi igazolványát, lakcímkártyáját,
• a gyermekvédelmi kedvezményről szóló határozatát, ha van ilyen.

Share/Save

Nyári óvodai ügyelet

A gyermekek nyári óvodai életének megszervezése az következő ütemezés alapján történik:

Ügyelet:

2013. június 17-től 2013. július 20-ig, 5 hét Újtelepi óvodaegység

(Annaházi, Központi és Szapárfalui óvodaegység zárva)

2013. július 22-től 2013. augusztus 16-ig, 4 hét Központi óvodaegység

(Annaházi, Újtelepi és Szapárfalui óvodaegység zárva)

2013. augusztus 21-től (szerda) minden óvodaegység teljes nyitvatartással üzemel

Share/Save