Fegyverneki családsegítő és gondozási központ átalakítása

Kedvezményezett neve: FEGYVERNEK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
Projekt címe: Fegyverneki családsegítő és gondozási központ átalakítása
Szerződés száma: TOP-4.2.1-15-JN1-2019-00042
 
Támogatás összege (Ft): 120 000 000
Összköltség (Ft): 120 000 000
A projekt megvalósításának kezdete: 2020.12.07.
A projekt fizikai befejezésének határideje: 2022.10.31.
Záró elszámolás benyújtásának határideje: 2022.12.31.
 
Fegyvernek Város Önkormányzata a TOP-4.2.1-15 – Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése című konstrukció keretében nyert 120 millió Ft vissza nem térítendő európai uniós támogatás segítségével tervezi megvalósítani a Csorba Mikro-térségi Szociális Alapszolgáltatási Központ Család és Gyermekjóléti Szolgálatának (elsősorban a magasabb szükségletű célcsoport tagok számára nyújtott szolgáltatás) fejlesztése.
 
A projekt megvalósítása kapcsolódik a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program egyik kiemelt céljához, a hely szinten elérhető, megfizethető, fenntartható és magas színvonalú önkormányzati közszolgáltatások biztosításához, kiemelten a család- és gyermekjóléti alapszolgáltatás területén, megteremtve ezáltal a szolgáltatásnyújtás megfelelő infrastrukturális feltételit. Az intézkedés eredményeképpen kiegyenlítődnek, illetve javulnak a területi különbségek. Cél a közszolgáltatások elérhetővé tétele, illetve a már működő ellátások infrastruktúrájának fejlesztése, a nyújtott közszolgáltatások minőségi javításával. 
 
A projekt keretében az alábbi fentebb megnevezett törvényben nevesített szolgáltatás kerül fejlesztésre: 
- család- és gyermekjóléti szolgálat.
 
A projekt keretében az alábbi önállóan támogatható tevékenység kerül megvalósításra: 
A) A szolgáltatások infrastrukturális fejlesztése:
- átalakítás: az épület bruttó alapterülete: 366,40 m2; épület nettó alapterülete: 276,33 m2.
 
B) Eszközbeszerzés: 
- eszközök, bútorok és berendezési, felszerelési tárgyak beszerzése (beleértve az IKT-hez kapcsolódó eszközöket is),
- járműbeszerzés (kisbusz beszerzése). 
 
A projekt keretében önállóan nem támogatható, választható tevékenységek közül az alábbiak kerülnek megvalósításra:
- a megvalósuló tevékenységek részeként családbarát funkciók elhelyezése, kialakítása (pl.: játszósarok), 
- a hatályos jogszabályokban minimálisan előírt számú parkoló-férőhely és akadálymentes parkoló-férőhely fejlesztése – parkoló kijelölése (felfestés),
- megújuló energiaforrások alkalmazása – napelem telepítése.
 
A projekt keretében az önállóan nem támogatható, kötelezően megvalósítandó tevékenységek közül az alábbiak kerülnek megvalósításra: 
- Akadálymentesítés – projektarányos akadálymentesítés,
- Szórt azbeszt mentesítése,
- Energiahatékonysági intézkedések – DD kategória elérése,
- Nyilvánosság biztosítása a projekt keretében a Széchenyi 2020 arculati útmutatóban foglaltaknak megfelelően megtörténik.
 

Kapcsolódó sajtóközlemények: