gondozási

SAJTÓKÖZLEMÉNY

2022. JÚNIUS 30.

TÁJÉKOZTATÓ A„FEGYVERNEKI CSALÁDSEGÍTŐ ÉS GONDOZÁSI KÖZPONT ÁTALAKÍTÁSA” C. PROJEKT BEFEJEZÉSÉRŐL

Fegyvernek Város Önkormányzata a TOP-4.2.1-15 – Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése című konstrukció keretében nyert 120 millió Ft vissza nem térítendő európai uniós támogatás segítségével valósította mega Csorba Mikro-térségi Szociális Alapszolgáltatási Központ Család és Gyermekjóléti Szolgálatának (elsősorban a magasabb szükségletű célcsoport tagok számára nyújtott szolgáltatás) fejlesztését.

 

Címke: