Energetikai korszerűsítés Fegyvernek településen (Projektismertető)

Energetikai korszerűsítés Fegyvernek településen

Kedvezményezett neve: Fegyvernek Város Önkormányzata
Projekt címe: Energetikai korszerűsítés Fegyvernek településen
Projekt azonosító száma: TOP_PLUSZ-2.1.1-21-JN1-2022-00016
Szerződött támogatás összege: 167 303 274,- Ft
Támogatás mértéke: 100 %
Projekt tervezett befejezési dátuma: 2023.12.31.
 
Projekt tartalmának bemutatása:
 
Fegyvernek Város Önkormányzata a jelenlegi gazdasági helyzetben igyekszik havi kiadásait a lehető legkisebbre csökkenteni. Az intézmények fenntartása jelentős terhet ró a költségvetésre, kiváltképp a téli időszakban. Ennek oka főleg az épületek rossz energetikai adottságaiból adódik. A település legtöbb közintézménye elavult, a kor követelményeinek nem megfelelő. A szigetelés hiányossága miatt az épületek fűtése során magas a hőveszteség, ez megakadályozza a komfortos hőmérséklet elérését az épületekben. A kazánok egy része szintén elavult, hatásfoka jelentősen csökkent az elmúlt években. A két tényező együttesen eredményezi a magas költségeket. A nyílászárók cseréje nem minden esetben valósult meg. Az a néhány épület, amin már megtörtént a fejlesztés kedvezőbb energetikai képet mutat, azonban a többi hiányosság még itt is komoly beruházást követel meg.
 
A projekt célja: havi kiadások szignifikáns mérséklése az energetikai jellemzők javításával, a rentábilis működés biztosítása az önkormányzat hosszú távú működéséhez, a CO2 terhelés javítása, ÜHG kibocsátás csökkentése, környezettudatos szemlélet erősítése, a hazai megújuló energia hasznosítás arányának növelése
 
Az önkormányzati törvény értelmében több kötelező feladatot ellátó szervezet intézményeinek korszerűsítésére kerül sor a pályázatban, annak érdekében, hogy ezzel a költséghatékonyság mellett a megújuló energiafelhasználást is erősítse az önkormányzat. 
 
A TOP_PLUSZ-2.1.1-21 kódszámú - ÖNKORMÁNYZATI ÉPÜLETEK ENERGETIKAI KORSZERŰSÍTÉSE elnevezésű felhívás keretében benyújtott pályázatra kapott vissza nem térítendő európai uniós támogatásból Fegyvernek Város Önkormányzata az 5231 Fegyvernek Ady Endre út 50/1., hrsz.:1706/1 alatti Közösségi ház, a Fegyvernek Szent Erzsébet út 184., hrsz.:32/1 alatti Művelődési ház és hozzá tartozó Iroda épületének korszerűsítését tervezi, ezzel is hozzájárulva az intézmények működési költségeinek csökkentéséhez környezettudatos megoldások alkalmazása révén.
 
A projekt a Széchenyi Terv Plusz program keretében valósul meg.
 
A beruházás keretében tervezett korszerűsítések:
  • Külső nyílászárók cseréje korszerű nyílászárókra.
  • Külsőfal hőszigetelése.
  • Padlásfödém hőszigetelése.
  • Fűtés korszerűsítés.
  • Napelemmel való napenergia hasznosítása
A projektben foglalt tevékenységek hozzájárulnak az önkormányzatok által működtetett intézmények primerenergia-fogyasztásának csökkentéséhez, valamint az intézmények ÜHG-kibocsátásának csökkentéséhez, továbbá, a beruházás eredményeképp növekszik a megújuló energiatermelési kapacitás.