könyvtár

Pályázat

Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
                        
a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján 
pályázatot hirdet
Fegyverneki Művelődési Ház és Könyvtár 
 
Igazgató (magasabb vezető) 
munkakör betöltésére. 
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony 
                        
Foglalkoztatás jellege: 
Teljes munkaidő 
A vezetői megbízás időtartama:
 
A vezetői megbízás határozott időre, 5 évig szól. 
A munkavégzés helye:
Jász-Nagykun-Szolnok megye, 5231 Fegyvernek, Szent Erzsébet út 184. 
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
- Az önállóan működő és önállóan gazdálkodó intézmény vezetésével kapcsolatos feladatok ellátása - Munkáltatói jogkör gyakorlása - Közművelődési és könyvtári tevékenység irányítása - Pályázatok benyújtása - városi rendezvények szervezése, lebonyolítása 
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók. 
                        
Pályázati feltételek:
- Főiskola, Közművelődési végzettség és szakképzettség, 
- Felsőfokú közművelődési végzettségnek és szakképzettségnek megfelelő területen - Legalább 5 év feletti szakmai tapasztalat, 
- A 150/1992 (XI.20.) Korm. rend. 6/G.§ (2.) bekezdésben meghatározott államháztartási és vezetési ismereteket nyújtó tanfolyam elvégzéséről szóló okirat, annak hiányában nyilatkozat arról, hogy a kinevezés kezdetétől számított két éven belül elvégzi 
- Magyar állampolgárság 
- 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány 
- Cselekvőképesség 
- Büntetlen előélet 
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
- Szakmai önéletrajz 
- Az intézmény vezetésére vonatkozó szakmai program, mely tartalmazza a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzeléseket 
- Képesítést, illetőleg végzettséget igazoló okiratok másolata 
- Nyilatkozat, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésében szükséges kezeléshez hozzájárul 
- 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány 
- Nyilatkozat, hogy a 2007. évi CLII. törvény szerinti vagyonnyilatkozat tételi kötelezettséget vállalja 
A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör legkorábban 2018. január 1. napjától tölthető be. 
A pályázat benyújtásának határideje: 2017. december 13. 
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Tatár László polgármester nyújt, a 0656/556-010 -os telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja: 
- Postai úton, a pályázatnak a Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselő-testülete címére történő megküldésével (5231 Fegyvernek, Szent Erzsébet út 171. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 6190/2017 , valamint a munkakör megnevezését: Igazgató.         Személyesen: Tatár László, Jász-Nagykun-Szolnok megye, 5231 Fegyvernek, Szent Erzsébet út 171.  
A pályázat elbírálásának határideje: 2017. december 31. 
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: 
- Fegyvernek Város honlapja - 2017. október 10.
A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.fegyvernek.hu honlapon szerezhet.
Share/Save

Rendhagyó történelemóra

A Szovjetunióba hurcolt politikai foglyok és kényszermunkások emlékéve című pályázat keretében több "Rendhagyó történelemórát" tartott a Fegyverneki Művelődési Ház és Könyvtár. A település lakossága mellett az Orczy Anna Általános Iskola 7-8. osztályosai interaktív foglalkozások keretében ismerkedtek településünk eme szomorú eseményével. A programsorozat 2017. január 6- án megyei szintű konferenciával , megemlékezéssel  és az áldozatokért tartott szentmisével zárul a szomorú évfordulón.

Share/Save

Meghívó

Előadás és megemlékezés. "Haza fogunk menni..." - a fegyverneki svábok kényszermunkára hurcolása a Szovjetúnióba.

Share/Save

Könyvtár zárvatartása

Kedves Olvasók!

A következő szombati napokon a könyvtár zárva tart:

  • július 16.
  • július 30.
  • augusztus 6.
  • augusztus 20.
Share/Save

Szépül a Könyvtár

 
Tisztelt Könyvtárlátogatók! Kedves Gyerekek!
 
 
Legyél Te is részese a gyermekkönyvtár kialakításának! Rajzold le, milyennek képzeled a Te könyvtáradat, mesebirodalmadat, küldd el nekünk a Fegyvernek, Szent Erzsébet 146. címre és mi megígérjük, hogy a legszebb alkotások felkerülhetnek a Gyermekkönyvtár falára!!
Javában zajlik ugyanis a felújítás, a részleg gyönyörűséges mesekuckóvá alakítása. Célunk, hogy minél több kisgyermeket és szüleit vendégül láthassunk majd foglalkozásainkon, vagy csak „úgy” ebben a megszépült környezetben. Már készülőben az új polcrendszer, és a falak festése,  parketta felújítása is megtörtént.
Képeinken Soós Gábor látható, akinek keze munkáját dicsérik a gyönyörűséges festmények, melyek a gyermekrészleg falát díszítik.
 
 
 
 
 
  
 
Share/Save

Oldalak