építményadó

Tájékoztató építményadó bevalláshoz

Tisztelt Adózó!
 
A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (továbbiakban: Htv) felhatalmazása alapján a Fegyvernek Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a 26/2021. (XI.29.) számú rendeletével építményadó bevezetéséről döntött. A rendelet értelmében adóköteles a város illetékességi területén lévő lakás és nem lakás céljára szolgáló épület, épületrész (a továbbiakban együtt: építmény). 
 
Mentes az adó alól:   (a Htv. 13. § -ában meghatározott építmények)