A képviselő-testület határozatai

2013. év

Tárgymutató (a letölthető határozatok a tárgymutató alatt találhatók)

 • 1/2013.(I.17.) sz. önk.hat. A Polgármesteri Hivatal további működtetéséről
 • 2/2013.(I.17.) sz. önk.hat. Közös hivatal létrehozásáról
 • 3/2013.(I.17.) sz. önk.hat. A „Települési szennyvíz tisztítótelep bővítése és szennyvízcsatornázás Fegyverneken” KEOP- 1.2.0/09/11-2011-0052 azonosítószámú projekt kivitelezési munkái tárgyú közbeszerzési eljárás eredményes részvételi szakaszának lezárásáról
 • 4/2013.(I.17.) sz. önk.hat. Fegyverneki Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának módosításáról
 • 5/2013.(I.17.) sz. önk.hat. Fegyverneki Vízmű és Községgazdálkodási Intézmény Alapító Okiratának módosításáról
 • 6/2013.(I.17.) sz. önk.hat. Fegyvernek Nagyközség várossá nyilvánításának kezdezményezéséről
 • 7/2013.(I.31.) sz. önk.hat. Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat 2013. évi költségvetésének előzetes tárgyalásáról
 • 8/2013.(I.31.) sz. önk.hat. Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat 2013. évi költségvetési tervkoncepciójáról szóló 154/2012.(XI.22.) sz. önkormányzati határozati módosításáról
 • 9/2013.(I.31.) sz. önk.hat. A település szilárd hulladékgazdálkodásáról szóló rendelet módosításának napirendről való levétele
 • 10/2013.(I.31.) sz. önk.hat. Önkormányzati adósságátvállalással kapcsolatos nyilatkozat tartalmának elfogadásáról
 • 11/2013.(I.31.) sz. önk.hat. Önkormányzati adósságátvállalásban való részvételről
 • 12/2013.(I.31.) sz. önk.hat. Állami tulajdon önkormányzati tulajdonba vételéről
 • 13/2013.(I.31.) sz. önk.hat. Művelődési Ház és Könyvtár 2012. évi beszámolójának és 2013. évi munkatervének elfogadásáról
 • 14/2013.(I.31.) sz. önk.hat. Vagyonkezelési szerződés elfogadásáról
 • 15/2013.(I.31.) sz. önk.hat. Közfoglalkoztatási programmal kapcsolatos kockázatviselésről
 • 16/2013.(I.31.) sz. önk.hat. 2013. évben lejáró haszonbérleti szerződések meghosszabbításáról
 • 17/2013.(I.31.) sz. önk.hat. Pap Lászlóné Fegyvernek, Felszabadulás út 142. sz. alatti lakos ajándékának elfogadásáról
 • 18/2013.(I.31.) sz. önk.hat. Rabóczki Lukács Fegyvernek, Felszabadulás út 182/A. sz. alatti lakos ingatlan vásárlásáról
 • 19/2013.(I.31.) sz. önk.hat. Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Parlagfűmentesítési Alaphoz való csatlakozásról
 • 20/2013.(I.31.) sz. önk.hat. A „Környezet és Energia Operatív Program Épületenergetikai Fejlesztések és Közvilágítás energiatakarékos átalakítása” c. pályázat konstrukció pályázaton történő részvételéről
 • 21/2013.(II.21.) sz. önk.hat. A „Települési szennyvíz tisztítótelep bővítése és szennyvízcsatornázás Fegyverneken” című, KEOP-1.2.0/09/11-2011-0052 azonosítószámú projekthez kapcsolódó költség – haszon elemzés módosításának előkészítésére és a projekttel megvalósuló, valamint a meglévő/üzemelő szennyvízközmű vagyonértékelésére, valamint a vagyonértékelésre épülő Pótlási Terv készítésére alkalmas vállalkozás kiválasztására irányuló, hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárás lefolytatására
 • 22/2013.(II.21.) sz. önk.hat. „Települési szennyvíz tisztítótelep bővítése és szennyvízcsatornázás Fegyverneken” című, KEOP-1.2.0/09/11-2011-0052 azonosítószámú projekt megvalósulási szakaszában FIDIC mérnöki, műszaki ellenőri feladatok ellátására tárgyú meghívásos közbeszerzési eljáráshoz
 • 23/2013.(II.28.) sz. önk.hat. Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat 2013. évi költségvetési tervkoncepciójának módosításáról
 • 24/2013.(II.28.) sz. önk.hat. Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat 2013. évi költségvetésének elfogadásáról szóló előterjesztés napirendről való levétele
 • 25/2013.(II.28.) sz. önk.hat. Adósságot keletkeztető ügyletek összegéről
 • 26/2013.(II.28.) sz. önk.hat. Település szilárd hulladékgazdálkodásról szóló előterjesztés napirendről való levétele
 • 27/2013.(II.28.) sz. önk.hat. Tiszavirág Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde Intézményfenntartó Társulási Megállapodásának módosításáról
 • 28/2013.(II.28.) sz. önk.hat. Tiszavirág Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde Bölcsődéjének nyári nyitvatartásáról
 • 29/2013.(II.28.) sz. önk.hat. Tiszavirág Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde intézményvezetői állásának pályázati kiírásáról
 • 30/2013.(II.28.) sz. önk.hat. Maya-Med Egészségügyi Szolgáltató Bt. képviseletében eljáró Dr. Méhész Judit háziorvossal kötött feladat-ellátási szerződés és háziorvosi ügyelet szolgálatban való közreműködésére kötött megállapodás felmondása
 • 31/2013.(II.28.) sz. önk.hat. MED-DENT 2000 Bt. ajánlatáról fogászati ügyelet ellátására
 • 32/2013.(II.28.) sz. önk.hat. Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. évi munkatervének módosításáról
 • 33/2013.(II.28.) sz. önk.hat. TTTKT tevékenységében való részvétel
 • 34/2013.(III.13.) sz. önk.hat. A tartós kötelezettségvállalásról szóló
 • 35/2013.(III.13.) sz. önk.hat. „Települési szennyvíz tisztítótelep bővítése és szennyvízcsatornázás Fegyverneken” című projekt megvalósulási szakaszában FIDIC mérnöki, műszaki ellenőri feladatok ellátására tárgyú meghívásos közbeszerzési eljáráshoz
 • 36/2013.(III.13.) sz. önk.hat. Ingatlan vásárlásáról
 • 37/2013.(III.13.) sz. önk.hat. Ingatlanok értékesítéséről
 • 38/2013.(III.28.) sz. önk.hat. Tiszavirág Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde Alapító Okiratának módosításáról
 • 39/2013.(III.28.) sz. önk.hat. Fegyvernek Nagyközség Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatáról
 • 40/2013.(III.28.) sz. önk.hat. Fegyverneki Vízmű és községgazdálkodási Intézmény Szervezeti és Működési Szabályzatáról
 • 41/2013.(III.28.) sz. önk.hat. Csorba Mikro-térségi Szociális Alapszolgáltatási Központ igazgatói pályázat kiírásáról
 • 42/2013.(III.28.) sz. önk.hat. Törökszentmiklós Városi Önkormányzat Egyesített Gyógyító Megelőző Intézet támogatásáról
 • 43/2013.(III.28.) sz. önk.hat. Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Közbeszerzési Terv elfogadásáról
 • 44/2013.(III.28.) sz. önk.hat. A „Kistérségi Start mintaprogram – Mezőgazdasági és Téli, valamint egyéb értékteremtő közfoglalkoztatás projektelem” árubeszerzésére vonatkozó közbeszerzési eljárásról
 • 45/2013.(III.28.) sz. önk.hat. A „Kistérségi Start mintaprogram – Belvíz projektelem” árubeszerzésére vonatkozó közbeszerzési eljárásról
 • 46/2013.(III.28.) sz. önk.hat. A „Kistérségi Start mintaprogram – Mezőgazdasági földút karbantartása projektelem” árubeszerzésére vonatkozó közbeszerzési eljárásról
 • 47/2013.(III.28.) sz. önk.hat. A „Kistérségi Start mintaprogram – Közút karbantartása projektelem” árubeszerzésére vonatkozó közbeszerzési eljárásról
 • 48/2013.(III.28.) sz. önk.hat. A „Fegyvernek Művelt Ifjúságáért Alapítvány” Alapító Okiratának módosításáról
 • 49/2013.(III.28.) sz. önk.hat. A „Fegyvernek Művelt Ifjúságáért Alapítvány” tevékenységéről
 • 50/2013.(III.28.) sz. önk.hat. TTTKT tevékenységében való részvételről
 • 51/2013.(III.28.) sz. önk.hat. Orczy Anna Általános Iskola, Szakiskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat Bethlen Gábor Nonprofit Zrt. által meghirdetett „Határtalanul” program keretében szervezett tanulmányi kirándulás forrásainak kiegészítéséről
 • 52/2013.(IV.04.) sz. önk.hat. A „Vállalkozási szerződés Fegyvernek Nagyközség Önkormányzata KEOP. 1.2.0./09-11-2011-0052 azonosítószámú projekt megvalósításához kapcsolódó költség – haszon elemzés módosításának előkészítésére, és a projekttel megvalósuló, valamint a meglévő/üzemelő szennyvízközmű vagyonértékelésére, valamint a vagyonértékelésre épülő Pótlási Terv készítésére” irányuló hirdetmény közzététele nélküli közbeszerzési eljárás megindításáról
 • 53/2013.(IV.25.) sz. önk.hat. A Fegyverneki Rendőrőrs 2012. évi tevékenységéről készült beszámoló elfogadásáról
 • 54/2013.(IV.25.) sz. önk.hat. A Polgármesteri Hivatal, valamint az önkormányzat felügyelete alá tartozó költségvetési szervek éves ellenőrzési jelentései alapján készített 2012. évi éves összefoglaló jelentéséről
 • 55/2013.(IV.25.) sz. önk.hat. Települési szilárd hulladék közszolgáltatási díjának megállapításáról
 • 56/2013.(IV.25.) sz. önk.hat. Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat 2014. évi költségvetési tervkoncepciójáról
 • 57/2013.(IV.25.) sz. önk.hat. Polgármesteri keret felhasználásról szóló előterjesztés napirendről való levételéről
 • 58/2013.(IV.25.) sz. önk.hat. A „Vállalkozási szerződés Fegyvernek Nagyközség Önkormányzata KEOP. 1.2.0./09-11-2011-0052 azonosítószámú projekt megvalósításához kapcsolódó költség – haszon elemzés módosításának előkészítésére, és a projekttel megvalósuló, valamint a meglévő/üzemelő szennyvízközmű vagyonértékelésére, valamint a vagyonértékelésre épülő Pótlási Terv készítésére” irányuló hirdetmény közzététele nélküli közbeszerzési eljárás lezárásáról
 • 59/2013.(IV.25.) sz. önk.hat. Fegyvernek, Nefelejcs út 6. sz. alatti ingatlan megvásárlásáról
 • 60/2013.(IV.25.) sz. önk.hat. Fegyvernek, Táncsics M. út 107. sz. alatti ingatlan megvásárlásáról
 • 61/2013.(IV.25.) sz. önk.hat. „Települési szennyvíz tisztítótelep bővítése és szennyvízcsatornázás Fegyverneken című KEOP- 1.2.0/09/11-2011-0052 azonosítószámú projekt kivitelezési munkái”tárgyú közbeszerzési eljárás feltételes lezárásához
 • 62/2013.(IV.25.) sz. önk.hat. Az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztésekhez kapcsolódó pályázatok benyújtásáról
 • 63/2013.(V.6.) sz. önk.hat. Vis maior pályázat benyújtásáról
 • 64/2013.(V.9.) sz. önk.hat. A „Kistérségi Start mintaprogram – BELVÍZ projektelem” megvalósítása kapcsán a KÉ 5751/2013 számon indított nyílt közbeszerzési eljárás eredményéről, a közbeszerzési eljárás lezárásáról
 • 65/2013.(V.9.) sz. önk.hat. A „Kistérségi Start mintaprogram – KÖZÚT projektelem” megvalósítása kapcsán a KÉ 5751/2013 számon indított nyílt közbeszerzési eljárás eredményéről, a közbeszerzési eljárás lezárásáról
 • 66/2013.(V.9.) sz. önk.hat. A „Kistérségi Start mintaprogram – MEZŐGAZDASÁGI FÖLDÚT projektelem” megvalósítása kapcsán a KÉ 5751/2013 számon indított nyílt közbeszerzési eljárás eredményéről, a közbeszerzési eljárás lezárásáról
 • 67/2013.(V.9.) sz. önk.hat. Szociális nyári gyermekétkeztetés
 • 68/2013.(V.23.) sz. önk.hat. Csorba Mikro-térségi Szociális Alapszolgáltatási Központ beszámolójának értékeléséről
 • 69/2013.(V.23.) sz. önk.hat. A gyermekvédelmi törvény helyi végrehajtásának értékeléséről
 • 70/2013.(V.23.) sz. önk.hat. Maya-Med Egészségügyi Szolgáltató Bt. képviseletében eljáró Dr. Méhész Judit háziorvossal kötött feladatellátási szerződés és ügyeleti megállapodás felmondásáról szóló határozat módosításáról
 • 71/2013.(V.23.) sz. önk.hat. Települési szilárd hulladék közszolgáltatási díjának megállapításáról szóló határozat módosításáról
 • 72/2013.(V.23.) sz. önk.hat. Tiszavirág Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde Alapító Okiratának módosításáról
 • 73/2013.(V.23.) sz. önk.hat. A „Települési szennyvíz tisztítótelep bővítése és szennyvízcsatornázás Fegyverneken” című projekt megvalósulási szakaszában FIDIC mérnöki, műszaki ellenőri feladatok ellátására tárgyú meghívásos közbeszerzési eljárás részvételi szakaszának lezárásához
 • 74/2013.(V.23.) sz. önk.hat. A 37/2013.(III.23.) sz. önkormányzati határozat módosításáról
 • 75/2013.(VI.20.) sz. önk.hat. Csorba Mikro-térségi Szociális Alapszolgáltatási Központ igazgatójának kinevezéséről
 •  
 • 77/2013.(VI.20.) sz. önk.hat. Balogh Mihályné kinevezéséről a Tiszavirág Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde intézményvezetőjének
 • 78/2013.(VI.20.) sz. önk.hat. Tiszavirág Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde Alapító Okiratának módosításáról
 • 79/2013.(VI.20.) sz. önk.hat. Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Helyi Esélyegyenlőségi Programjának elfogadásáról
 • 80/2013.(VI.20.) sz. önk.hat. A települési értéktár és a Települési Értéktár Bizottság létrehozásáról
 • 81/2013.(VI.20.) sz. önk.hat. Műfüves pálya építésére vonatkozó pályázat megvalósításáról
 • 82/2013.(VI.20.) sz. önk.hat. Kézfizető kezesség vállalásáról
 • 83/2013.(VI.20.) sz. önk.hat. Sportpálya kerítés építésére vonatkozó pályázat megvalósításáról
 • 84/2013.(VI.20.) sz. önk.hat. „Fegyvernek Napja” rendezvény című pályázat benyújtásáról
 • 85/2013.(VI.20.) sz. önk.hat. A III. sz. háziorvosi szolgálat számítógép konfiguráció beszerzéséről
 • 86/2013.(VI.20.) sz. önk.hat. A III. sz. háziorvosi szolgálat eszközeinek megvásárlására és fenntartására kötelezettség átvállalásáról
 • 87/2013.(VI.20.) sz. önk.hat. Fegyvernek, Móricz Zs. út 1/a. és 1/c. sz. önkormányzati bérlemény bérleti szerződésének meghosszabbításáról
 • 88/2013.(VI.20.) sz. önk.hat. Szolnok-Abony-Szajol-Ráckóczifalva Települési Szilárd Hulladéklerakói Rekultivációjának Önkormányzati Társulása Társulási Megállapodás jogszabályváltozásból eredő módosításáról
 • 89/2013.(VI.20.) sz. önk.hat. Fegyverneki Történelmi Emlékpark építéséhez elnyert támogatáshoz kapcsolódóan támogatás megelőlegezési hitel igénybevételéről
 • 90/2013.(VI.20.) sz. önk.hat. Az Ady E. úti játszótér építéséhez elnyert támogatáshoz kapcsolódóan támogatás megelőlegezési hitel igénybevételéről
 • 91/2013.(VI.20.) sz. önk.hat. Munkabérhitel igénybevételéről szóló határozat módosításáról
 • 92/2013.(VI.20.) sz. önk.hat. Folyószámlahitel igénybevételéről szóló határozat módosításáról
 • 93/2013.(VI.26.) sz. önk.hat. Törökszentmiklós Térsége Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Megállapodásának módosításáról
 • 94/2013.(VI.26.) sz. önk.hat. A III. sz. háziorvosi szolgálat által beszerzett eszközeinek megvásárlásáról és fenntartási kötelezettségének átvállalásáról szóló határozat módosításáról
 • 95/2013.(VII.22.) sz. önk.hat. Orczy Anna Általános Iskola, Szakiskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat igazgatói pályázat véleményezéséről (zárt ülés jkv-e)
 • 96/2013.(VII.22.) sz. önk.hat. Sportöltöző épület felújítására és bővítésére vonatkozó pályázat benyújtásáról
 • 97/2013.(VIII.29.) sz. önk.hat. Fegyvernek Város Önkormányzat költségvetésének végrehajtásáról szóló tájékoztató elfogadásáról
 • 98/2013.(VIII.29.) sz. önk.hat. Tartós kötelezettségvállalásról szóló határozat módosításáról
 • 99/2013.(VIII.29.) sz. önk.hat. Fegyvernek, Felszabadulás út 172. sz. alatti ingatlan közérdekből történő bérbeadása (Klebelsberg)
 • 100/2013.(VIII.29.) sz. önk.hat. A Klebelsberg Intézményfenntartó Központtal kötött vagyonkezelési szerződés módosításáról
 • 101/2013.(VIII.29.) sz. önk.hat. Fegyvernek, Mező I. út 24. sz. alatti ingatlan megvásárlásáról
 • 102/2013.(VIII.29.) sz. önk.hat. Fegyverneki 0268/14 hrsz-ú szántó ingatlanból történő terület vásárlásáról
 • 103/2013.(VIII.29.) sz. önk.hat. A Tiszamenti Regionális Vízmű Zrt. állami tulajdonban lévő társasági részesedésből történő részvényvásárlásról
 • 104/2013.(VIII.29.) sz. önk.hat. Adósságmegújító éventúli lejáratú célhitel igénybevételéről
 • 105/2013.(VIII.29.) sz. önk.hat. Folyószámlahitel igénybevételéről
 • 106/2013.(VIII.29.) sz. önk.hat. A „Települési szennyvíz tisztítótelep bővítése és szennyvízcsatornázás Fegyverneken” című, KEOP- 1.2.0/09/11-2011-0052 azonosítószámú projekt megvalósulási szakaszában FIDIC mérnöki, műszaki ellenőri feladatok ideiglenes ellátását végző vállalkozás kiválasztásáról
 • 107/2013.(IX.06.) sz. önk.hat. „Fegyvernek Művelt Ifjúságáért” Alapítvány alapító okiratának módosításáról
 • 108/2013.(IX.17.) sz. önk.hat. Fegyvernek Város Önkormányzat szociális szövetkezetben való részvételéről
 • 109/2013.(IX.17.) sz. önk.hat. Fegyvernek-Kavicsos Szociális Szövetkezet támogatásáról
 • 110/2013.(IX.17.) sz. önk.hat. Hozzájárulás a Fegyvernek-Kavicsos Szociális Szövetkezetben tagsági és elnöki tevékenység végzéséről
 • 111/2013.(IX.26.) sz. önk.hat. Utcanevek módosításáról
 • 112/2013.(IX.26.) sz. önk.hat. Fegyverneki Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának módosításáról
 • 113/2013.(IX.26.) sz. önk.hat. Gyermekélelmezési Konyha Alapító Okiratának módosításáról
 • 114/2013.(IX.26.) sz. önk.hat. Fegyverneki Vízmű és Községgazdálkodási Intézmény Alapító Okiratának módosításáról
 • 115/2013.(IX.26.) sz. önk.hat. Orvosi Rendelő Alapító Okiratának módosításáról
 • 116/2013.(IX.26.) sz. önk.hat. Fegyverneki Tiszavirág Óvoda és Bölcsőde Alapító Okiratának módosításáról
 • 117/2013.(IX.26.) sz. önk.hat. Művelődési Ház és Könyvtár Alapító Okiratának módosításáról
 • 118/2013.(IX.26.) sz. önk.hat. Fegyverneki Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának módosításáról
 • 119/2013.(IX.26.) sz. önk.hat. Fegyverneki Vízmű és Községgazdálkodási Intézmény Szervezeti és Működési Szabályzatának módosításáról
 • 120/2013.(IX.26.) sz. önk.hat. Orvosi Rendelő Szervezeti és Működési Szabályzatának módosításának módosításáról
 • 121/2013.(IX.26.) sz. önk.hat. Művelődési Ház és Könyvtár Szervezeti és Működési Szabályzatának módosításáról
 • 122/2013.(IX.26.) sz. önk.hat. Gyermekélelmezési Konyha Szervezeti és Működési Szabályzatának módosításáról
 • 123/2013.(IX.26.) sz. önk.hat. Fegyvernek Város Önkormányzat 2014. évi éves ellenőrzési tervének elfogadásáról
 • 124/2013.(IX.26.) sz. önk.hat. Fegyverneki Autójavító Kft. területvásárlási igényéről
 • 125/2013.(IX.26.) sz. önk.hat. A Világ Királynője Engesztelő Mozgalom által kezdeményezett Engesztelő Kápolna építés támogatásáról
 • 126/2013.(IX.26.) sz. önk.hat. Bursa Hungarica Felsőfokú Önkormányzati Ösztöndíj pályázat 2014. évi fordulójához való csatlakozásról
 • 127/2013.(IX.26.) sz. önk.hat. Orczy Anna Általános Iskola, Szakiskola Intézményi Tanácsáról
 • 128/2013.(IX.26.) sz. önk.hat. Folyószámlahitel igénybevételéről szóló határozat módosításáról
 • 129/2013.(IX.26.) sz. önk.hat. Munkabérhitel igénybevételéről szóló határozat módosításáról
 • 130/2013.(IX.26.) sz. önk.hat. Adósságmegújító éven túli lejáratú célhitel igénybevételéről szóló határozat módosításáról
 • 131/2013.(IX.26.) sz. önk.hat. A megyei önkormányzati tartalékról és a helyi önkormányzatok működőképessége megőrzését szolgáló 2013. évi kiegészítő támogatás iránti támogatási igény benyújtásáról
 • 132/2013.(IX.26.) sz. önk.hat. Az óvodai csoportlétszámtól való eltérés engedélyezésérőlű
 • 133/2013.(IX.26.) sz. önk.hat. Fegyvernek Város Önkormányzat Fegyvernek-Kavicsos Szociális Szövetkezetben történő részjegy-tőke jegyzéséről
 • 134/2013.(X.02.) sz. önk.hat. Adósságmegújító éven túli lejáratú célhitel igénybevételéről szóló önkormányzati határozat módosításáról
 • 135/2013.(X.16.) sz. önk.hat. Adósságmegújító éven túli lejáratú célhitel igénybevételéről szóló önkormányzati határozat módosításáról
 • 136/2013.(X.17.) sz. önk.hat. Fegyverneki Polgármesteri Hivatal 2013. évi tevékenységéről
 • 137/2013.(X.17.) sz. önk.hat. Fegyverneki Tiszavirág Óvoda és Bölcsőde Alapító Okiratának módosításáról
 • 138/2013.(X.17.) sz. önk.hat. Játszótéri eszközök vizsgálatához szükséges kötelezettségvállalásról
 • 139/2013.(X.17.) sz. önk.hat. Terület bérbeadásáról
 • 140/2013.(X.17.) sz. önk.hat. Fegyverneki Községi Sportegyesület műfüves pálya építésével kapcsolatos forrás megelőlegezéséről
 • 141/2013.(X.17.) sz. önk.hat. Hulladékszállítási közszolgáltatás ellátáshoz szükséges informatikai fejlesztésről
 • 142/2013.(X.17.) sz. önk.hat. Fogorvosi Rendelő magánrendelésre történő igénybevételéről
 • 143/2013.(XI.08.) sz. önk.hat. Folyószámlahitel igénybevételéről szóló önkormányzati határozat módosításáról
 • 144/2013.(XI.08.) sz. önk.hat. Munkabérhitel igénybevételéről szóló önkormányzati határozat módosításáról
 • 145/2013.(XI.21.) sz. önk.hat. Napirendek elfogadásáról
 • 146/2013.(XI.21.) sz. önk.hat. Az önkormányzat költségvetésének végrehajtásáról szóló tájékoztató elfogadásáról
 • 147/2013.(XI.29.) sz. önk.hat. Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 2014. évi munkatervének elfogadásáról
 • 148/2013.(XI.29.) sz. önk.hat. Az önkormányzat által támogatott 2014. évi ünnepekről és rendezvényekről
 • 149/2013.(XI.21.) sz. önk.hat. Fegyvernek településrendezési tervének elkészítéséről
 • 150/2013.(XI.21.) sz. önk.hat. „Fegyvernek Lakosságának Egészséges és Biztonságos Életéért” Alapítvány tevékenységéről készült beszámoló elfogadásáról
 • 151/2013.(XI.21.) sz. önk.hat. „Fegyvernek Biztonságos és Egészséges Környezetéért” Alapítvány tevékenységéről készült beszámoló elfogadásáról
 • 152/2013.(XI.21.) sz. önk.hat. „Fegyvernek Művelt Ifjúságáért” Alapítvány tevékenységéről készült beszámoló elfogadásáról
 • 153/2013.(XI.21.) sz. önk.hat. Képviselőtestület ülésének jegyzőkönyvével kapcsolatos törvényességi észrevételről
 • 154/2013.(XI.21.) sz. önk.hat. Fegyverneki Történelmi Emlékpark építéséhez elnyert támogatáshoz kapcsolódóan támogatás megelőlegezési hitel igénybevételéről szóló határozat módosításáról
 • 155/2013.(XI.21.) sz. önk.hat. Kézfizető kezesség vállalásáról szóló határozat visszavonásáról
 • 156/2013.(XI.21.) sz. önk.hat. Az IPOSZ és Fegyvernek Város Önkormányzat közötti együttműködési megállapodásról
 • 157/2013.(XI.21.) sz. önk.hat. Az utcanevek módosításáról szóló határozat módosításáról
 • 158/2013.(XI.21.) sz. önk.hat. Terület bérbeadásáról
 • 159/2013.(XI.21.) sz. önk.hat. Orvosi Rendelő II. sz. fogorvosi szolgálat praxisjog lemondásáról
 • 160/2013.(XI.21.) sz. önk.hat. Orvosi Rendelő II. sz. fogorvosi szolgálat praxisjog átadásáról
 • 161/2013.(XI.21.) sz. önk.hat. Megállapodás jóváhagyása Fegyvernek, Szent Erzsébet út 172. sz. alatti ingatlan működtetéséről
 • 162/2013.(XI.21.) sz. önk.hat. Közép-Tiszavidék ízei – folklór és kulináris fesztiválsorozat rendezvényről
 • 163/2013.(XI.21.) sz. önk.hat. Mikrobusz pályázati úton történő beszerzéséről
 • 164/2013.(XI.21.) sz. önk.hat. A „Települési szennyvíz tisztító telep bővítése és szennyvízcsatornázás Fegyverneken” c. projekt megvalósulási szakaszában FIDIC mérnöki, műszaki ellenőri feladatok ellátására tárgyú meghívásos közbeszerzési eljárást lezáró döntésekről
 • 165/2013.(XI.21.) sz. önk.hat. Fegyvernek-Kavicsos Szociális Szövetkezet támogatásáról
 • 166/2013.(XII.28.) sz. önk.hat. Napirendek elfogadásáról
 • 167/2013.(XII.28.) sz. önk.hat. Adósságmegújító éven túli lejáratú célhitel igénybevételéről szóló önkormányzati határozat módosításáról
 • 168/2013.(XII.12.) sz. önk.hat. Napirendek elfogadásáról
 • 169/2013.(XII.12.) sz. önk.hat. Fegyvernek Város Önkormányzat 2014. évi költségvetési tervkoncepciójáról szóló határozat módosításáról
 • 170/2013.(XII.12.) sz. önk.hat. Orczy Anna Általános Iskola, Szakiskola intézményvezető-helyettes kinevezéséről szóló előterjesztés napirendről való levétele
 • 171/2013.(XII.12.) sz. önk.hat. Fegyvernek, Szent Erzsébet út 172. sz. alatti ingatlan működtetéséről szóló megállapodás felmondásáról szóló előterjesztés napirendről való levétele
 • 172/2013.(XII.12.) sz. önk.hat. V.Ö. Egyesített Gyógyító Megelőző Intézet támogatásáról
 • 173/2013.(XII.12.) sz. önk.hat. Fogászati rendelő fogászati magánrendelés céljára történő bérbeadásáról
 • 174/2013.(XII.12.) sz. önk.hat. Fegyverneki 0313 hrsz-ú ingatlanból történő ajándék elfogadásáról
 • 175/2013.(XII.12.) sz. önk.hat. Fegyverneki 0321/5 hrsz-ú ingatlan megvásárlásáról
 • 176/2013.(XII.12.) sz. önk.hat. Fegyverneki 0242/32 hrsz-ú és Fegyverneki 0311/5 hrsz-ú ingatlanból történő ajándék elfogadásáról
 • 177/2013.(XII.12.) sz. önk.hat. Fegyverneki 0242/32 hrsz-ú ingatlanból történő területvásárlásról
 • 178/2013.(XII.12.) sz. önk.hat. Művelődési Ház és Könyvtár Alapító Okiratának módosításáról
 • 179/2013.(XII.12.) sz. önk.hat. Gyermekélelmezési Konyha Alapító Okiratának módosításáról
 • 180/2013.(XII.12.) sz. önk.hat. Orvosi Rendelő Alapító Okiratának módosításáról
 • 181/2013.(XII.12.) sz. önk.hat. Fegyverneki Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának módosításáról
 • 182/2013.(XII.12.) sz. önk.hat. Fegyverneki Tiszavirág Óvoda és Bölcsőde Alapító Okiratának módosításáról
 • 183/2013.(XII.12.) sz. önk.hat. Fegyverneki Vízmű és Községgazdálkodási Intézmény Alapító Okiratának módosításáról
 • 184/2013.(XII.12.) sz. önk.hat. Folyószámlahitel igénybevételéről
 • 185/2013.(XII.12.) sz. önk.hat. Munkabérhitel igénybevételéről
 • 186/2013.(XII.12.) sz. önk.hat. A Szolnok-Abony-Szajol-Rákóczifalva települési szilárd hulladéklerakói rekultivációjának Önkormányzati Társulása Társulási Megállapodás módosításáról
 • 187/2013.(XII.12.) sz. önk.hat. Ady E. úti játszótérépítéshez elnyert támogatáshoz kapcsolódóan támogatás megelőlegezési hitel igénybevételéről szóló határozat módosításáról
 • 188/2013.(XII.12.) sz. önk.hat. Hozzájárulás jelzálogjog bejegyzéséről
 • 189/2013.(XII.12.) sz. önk.hat. Megállapodás a Törökszentmiklós és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás megszüntetéséről
 • 190/2013.(XII.12.) sz. önk.hat. A Baldácsy Művészeti Egyesület támogatásáról
 • 191/2013.(XII.12.) sz. önk.hat. Kötelezettségvállalás a Fegyverneki Községi Sportegyesület támogatásáról
 • 192/2013.(XII.19.) sz. önk.hat. Napirendek elfogadásáról
 • 193/2013.(XII.19.) sz. önk.hat. Fegyverneki Vízmű és Községgazdálkodási Intézmény Alapító Okiratának módosításáról
 • 194/2013.(XII.19.) sz. önk.hat. Fegyvernek-Kavicsos Szociális Szövetkezetnek nyújtandó támogatásról

Letölthető pdf formátumú határozatok. Kattintson a határozat számára a letöltéshez/megtekintéshez.

1 21 41 61 81 101 121 141 161 181
2 22 42 62 82 102 122 142 162 182
3 23 43 63 83 103 123 143 163 183
4 24 44 64 84 104 124 144 164 184
5 25 45 65 85 105 125 145 165 185
6 26 46 66 86 106 126 146 166 186
7 27 47 67 87 107 127 147 167 187
8 28 48 68 88 108 128 148 168 188
9 29 49 69 89 109 129 149 169 189
10 30 50 70 90 110 130 150 170 190
11 31 51 71 91 111 131 151 171 191
12 32 52 72 92 112 132 152 172 192
13 33 53 73 93 113 133 153 173 193
14 34 54 74 94 114 134 154 174 194
15 35 55 75 95  115 135 155 175  
16 36 56 7 6 96 116 136 156 176  
17 37 57 77 97 117 137 157 177  
18 38 58 78 98 118 138 158 178  
19 39 59 79 99 119 139 159 179  
20 40 60 80 100 120 140 160 180