tájékoztató

Tájékoztatás a szennyvíz-beruházásról

Továbbra is jó ütemben halad a település kül- és belterületén is a szennyvízberuházás. A jó időnek köszönhetően rövid idő alatt elkészült a szennyvíztelepen épülő tisztítóműtárgy alapozásához szükséges földmunka, mely során kb. 2.000 m3 föld került kitermelésre. Elkészült az előírt ágyazati réteg, majd a vasalási és betonozási munkák egy része. A telepépítéssel párhuzamosan megkezdődött a telepre vezető külterületi szennyvíz nyomóvezeték és ivóvízvezeték kiépítése is.
Belterületen eddig 18 km gerinchálózat épült meg a hozzá kapcsolódó tisztítóaknákkal és bekötővezetékekkel, a készültség foka közel 40 %-os. Jelenleg kb. 10 helyszínen folyik csatornaépítési munka, melyet az egyes területek építésvezetői és a Mérnökszervezet mellett az Önkormányzat is folyamatosan ellenőriz. A kivitelezést végző vállalkozó az új munkaterületeken a munkálatok megkezdése előtt kb. két héttel értesíti az ingatlan tulajdonosokat a kezdés várható időpontjáról, valamint az ingatlanokra elhelyezendő tisztítóidom helyének kijelöléséről közösen helyszíni jegyzőkönyvet vesznek fel.
Több csatornaszakaszon folyamatban van a minősítéshez szükséges sikeres víztartási próba és a kamerás vizsgálat, mely során elkészül az egyes szakaszok lejtési szintmérése, valamint felderíthetők a cső- és illesztési hibák. Ezt követően a munkavégzéssel érintett közterületek végleges tereprendezését, helyreállítását is elvégzik a vállalkozók. Az útátvágások, útfelbontások jelenleg az előírásnak megfelelően ideiglenesen kerülnek helyreállításra, a végleges helyreállítás várhatóan július hónaptól kezdődik meg.
A projekttel kapcsolatos észrevételeivel, kérdéseivel továbbra is bizalommal forduljanak a kivitelező SADE Magyarország Mélyépítő Kft. munkatársaihoz az építési helyszíneken vagy a Fegyvernek-Szapárfaluban lévő projektirodában (Ady E. út 47.), illetve az Önkormányzat illetékes munkatársaihoz.

Fegyvernek Város Önkormányzat

Share/Save

Tájékoztatás

Ezúton tájékoztatjuk a lakosságot, hogy Fegyvernek településen a Kossuth, Hunyadi, Schönherz, Engels, Temető, Torony, Orgona, Viola, Árvácska, Gyöngyvirág, Nefelejcs, Rezeda, Martinovics, Bocskai, Munkácsi, Platán, Szivárvány, Csillag, Gyóni G., Szegfű, Tulipán és Rozmaring utcákban 2014. május 9-én 8.00 órától 12.00 óráig  szennyvízberuházás keretein belül megvalósuló ivóvízbekötési munkálatok miatt az ivóvízszolgáltatás szünetel. Megértésüket köszönjük!

Share/Save

Tájékoztatás a szennyvíz-beruházásról

A kora tavaszi változékony, csapadékos időjárást követően az eddigieknél nagyobb ütemben és több helyszínen folytatódnak a településen a szennyvíz beruházás építési munkálatai. A csatorna-beruházás keretében tervek szerint összesen 24.936 fm bekötővezeték, valamint 45.070 fm gravitációs gerinchálózat épül meg 11 db közterületen elhelyezett átemelővel. Az egyes öblözetek a terepszint adottságai miatt nyomott vezetékekkel kapcsolódnak egymáshoz, majd a legnagyobb teljesítményű végátemelőből a most épülő 600 m3/nap tisztítási kapacitású szennyvíztisztító telepre szintén egy 2.906 fm hosszú nyomóvezetéken jut el a szennyvíz, ahol a megtörténik az ártalmatlanítása.
Lapzártánkkal egyidőben kezdődött meg a jelenlegi szippantott szennyvizet kezelő telep melletti területen az új tisztítómű műtárgyainak építéséhez kapcsolódó földmunka végzés. A hálózat és a telep-építés ütemterve szerint a 6 hónapos próbaüzem várhatóan a tervezett időpontban ez év őszén megkezdődhet.
Ezúton szeretnénk megköszönni a Tisztelt Lakosság türelmét a kivitelezési munkák során tapasztalt kellemetlenségek miatt. Amennyiben a projekttel kapcsolatosan észrevétele, kérdése merül fel, kérjük bizalommal keressék fel a kivitelező SADE Magyarország Mélyépítő Kft. munkatársait a Fegyvernek-Szapárfaluban lévő projektirodában (Ady E. út 47.), illetve az Önkormányzat illetékes munkatársait.

Fegyvernek Város Önkormányzat

Share/Save

Járási Hivatal tájékoztatója

Tisztelt Ügyfeleink!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a Jász–Nagykun–Szolnok Megyei Kormányhivatal Törökszentmiklósi Járási Hivatal Járási Földhivatala elköltözött.
Új cím: Törökszentmiklós, Kossuth Lajos u. 135/A. (volt Polgármesteri Hivatal épülete)
Megváltozott telefonszámaink:
Ügyfélszolgálat: 56/795-308; 56/795-309
Földhivatal hivatalvezető: 56/795-303
Földügyi – földmérési osztályvezető: 56/795-304
Ingatlan nyilvántartási osztályvezető: 56/795-305
Földmérési osztály: 56/795-311

Az ügyfélfogadási idő változatlan!

Dr. Botka János Hunor
Hivatalvezető

Share/Save

Haltelepítés

Fegyverneki Mezőgazdasági, Városüzemeltetési és Fejlesztési Intézmény részéről tájékoztatjuk a horgászokat, hogy az Alsóréti Holt-Tisza 1-es, 2-es, 3-as, 4-es, 5-ös holtágainak haltelepítése 2014. március 18-19. napján történik. A kihelyezés során összesen 30 mázsa háromnyaras „horogérett” ponty kerül a holtágba.

HORGÁSZATI TILALOM !

A háromnyaras ponty telepítése miatt az Alsóréti Holt-Tisza egész területére 2014. március 18. (kedd) 8.00 órától 2014. március 21. (péntek) 8.00 óráig általános horgászati tilalom kerül elrendelésre! A vízterületen fenti időpontig mindennemű horgászati tevékenység folytatása tilos!

Fegyverneki Mezőgazdasági
Városüzemeltetési és Fejlesztési Intézmény

Share/Save

Tájékoztató a közmeghallgatásokról

A képviselőtestület 2014. évi munkatervében meghatározta az ez évi közmeghallgatások időpontját. Ezek az alábbiak:

• Március 6. Szapárfalu Klubkönyvtár
• Március 13. Móra Ferenc Általános Iskola
• Március 20. Művelődési Ház

Kezdési időpont: 17 óra

TÁJÉKOZTATÓ:
- AZ ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL, GAZDÁLKODÁSÁRÓL
- AZ ÖNKORMÁNYZAT PROGRAMJÁNAK TELJESÍTÉSÉRŐL
- A SZENNYVÍZHÁLÓZAT ÉPÍTÉSÉRŐL

Share/Save

A Járási Hivatal tájékoztatása a kiemelt ápolási díj igényléséről

Tisztelt Ügyfeleink!

2014. január 01. napjától kérelmet lehet benyújtani a Törökszentmiklósi Járási Hivatalnál, a Fegyverneki Kirendeltségen és a járás többi településén az ún. települési ügysegédi irodákban kiemelt ápolási díjra való jogosultság megállapítására.
Kiemelt ápolási díjra jogosult az a közeli hozzátartozó,
1. aki olyan 18. életévét betöltött személy gondozását, ápolását végzi, aki rendelkezik a rehabilitációs hatóság 2012. január 01. napja után készült érvényes és hatályos állásfoglalásával, miszerint a komplex minősítés alapján az ápolt „E” minősítési kategóriába sorolt („egészségkárosodása jelentős, és önellátásra nem vagy csak segítséggel képes”) vagy
2. aki olyan 18. életévét be nem töltött személy után a (miniszteri rendeletben meghatározott) betegségére vagy fogyatékosságára tekintettel magasabb összegű családi pótlékot folyósítanak.
Ebben az esetben attól a szakorvostól (nem háziorvos), vagy egészségügyi intézmény szakorvosától kell igazolást kérni, aki eredetileg kiadta az igazolást a magasabb összegű családi pótlék megállapításához.
(A szakorvosi igazolás nyomtatvány a Járási Hivatalnál is kérhető.)
A kiemelt ápolási díj igénylésének menete:
- Kérelem benyújtása a Járási Hivatalnál, a Fegyverneki Kirendeltségen, illetve a települési ügysegédi irodákban lehetséges.
A kérelemhez csatolni kell:
- a rehabilitációs hatóság érvényes és hatályos szakhatósági állásfoglalását (1. pont)
- vagy a szakorvosi igazolást (2. pont)
A kiemelt ápolási díj havi összege: bruttó 53.100,- forint.

Abban az esetben, ha az ápolt nem rendelkezik a rehabilitációs bizottság komplex állásfoglalásával, vagy rendelkezik, de az 2012. január 01. napja előtt keletkezett, akkor a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Rehabilitációs Szakigazgatási Szervénél (Kormányablak, Szolnok, Kossuth L. tér 5/a. szám alatt) lehet kérni a komplex minősítést.
A rehabilitációs bizottság komplex állásfoglalásának igénylése:
Az ápolt kérelmet nyújt be hatósági bizonyítvány kiállítására kiemelt ápolási díj megállapításához szükséges komplex rehabilitációs vizsgálat elvégzése tárgyában a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Rehabilitációs Szakigazgatási Szervhez. (A kérelem tartalmazza az ápolt azonosításához szükséges minden személyes adatot.), továbbá a kérelemhez csatolni kell:
- Háziorvostól 4 oldalas orvosi beutaló a komplex vizsgálathoz.
- Amennyiben az ápolt nem tud közlekedni és nem szállítható, szükséges még egy igazolás a háziorvostól – az ápolt az orvosi bizottság előtt nem tud megjelenni.
- Gondnoki kirendelő határozat, amennyiben az ápolt gondnokság alatt áll.
- Fogyatékossági támogatás folyósítása esetén a megállapító határozat.
- Orvosi szakvélemények, szakhatósági állásfoglalások, az ápolt egészségi állapotával kapcsolatos egyéb iratok.

Dr. Botka János Hunor
hivatalvezető

Share/Save

Oldalak