tájékoztató

Belvízvédelmi fokozat elrendelése

Fegyvernek Város Önkormányzatának Vízkárelhárítási Terve alapján, a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 17. § (4) bekezdésében biztosított jogkörömben eljárva Fegyvernek Büdöséri-belvízöblözet területén II. fokú belvízvédelmi készültséget rendelek el 2014. szeptember 14-én 7.00 órától. A belvíz elvezető csatornák és a belvíz átemelő szivattyúk működését folyamatosan 24 órás felügyelet mellett biztosítani kell. A védekezést a Vízkárelhárítási Terv szerint kell megszervezni.
Indokolás
2014. szeptember elejétől jelentkező jelentős csapadék mennyiség következtében Fegyvernek Város belvízi veszélyeztetettsége megnőtt. A meteorológiai előrejelzések szerint további csapadék várható.
A döntést a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 17. § (4) bekezdése alapján hoztam, ennek értelmében az árvíz- és belvízvédekezés , valamint a helyi vízkárelhárítás államigazgatási feladat- és hatáskört - a külön jogszabályban meghatározottak szerint - a megyei közgyűlés elnöke, illetőleg a polgármester, fővárosban a főpolgármester lája el.

Fegyvernek, 2014. szeptember 14.
Tatár László
polgármester

Letölthető pdf formátumú határozat

Share/Save

Pályaépítési munkák

Értesítjük a Tisztelt Utazóközönséget, hogy 2014. szeptember 06-tól 2014. szeptember 12-ig Szolnok – Kaba és Hajdúhadház - Újfehértó állomások között végzett pályakarbantartási munkák miatt a mellékletben csatolt vonatok módosított menetrend szerint közlekednek.
A 6008 és 6009 sz. vonatok helyett Fegyvernek-Örményes – Kaba állomások között vonatpótló autóbusz közlekedik a lábjegyzetben jelölt időpontban és a sötétített alappal megjelölt menetrend szerint.

Letölthető módosított menetrend (pdf)

Share/Save

Közlemény a jelöléshez szükséges ajánlások számáról

A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 307/E. §(l) bekezdésében kapott felhatalma zás alapján közzéteszem Fegyvernek város területén a jelöltajánlásho z (egyéni listás képviselöjelölt , polgármesterjelölt) szükséges érvényes ajánlások számát:

Tájékoztatom a Tisztelt Választópolgárokat , hogy Fegyverneken a központi névjegyzék 2014. augusztus 15-i adatai alapján a választópolgárok száma 5452 fő.
A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló 201O. évi L. törvény 9. §. (l) bekezdése alapján képviselőjelölt az, akit a választópolgárok l %-a jelölnek ajánl, azaz 55 fő.
A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló 2010. évi L. törvény 9. §. (3) a) pontja alapján a 10.000 vagy annál kevesebb lakosú településen polgármesterjelölt az, akit a választópolgárok 3%-a jelöltnek ajánl, azaz 164 fő.

Letölthető verzió pdf

Share/Save

Pályaépítési munkák

Értesítjük a Tisztelt Utazóközönséget, hogy 2014. augusztus 21-től 2014. augusztus 25-ig Szolnok – Kaba állomások között végzett pályaátépítési munkák miatt a mellékletekben csatolt vonatok módosított menetrend szerint közlekednek.
Törökszentmiklós – Kaba, illetve Fegyvernek-Örményes - Kaba állomások között egyes vonatok helyett vonatpótló autóbuszok szállítják az utasokat a kijelölt viszonylaton, a mellékletben megjelölt menetrend alapján.
2014. augusztus 26-tól 2014. szeptember 5-ig Szolnok – Kaba állomások között végzett pályaátépítési munkák miatt a mellékletekben csatolt vonatok módosított menetrend szerint közlekednek.
Fegyvernek-Örményes - Kaba állomások között egyes vonatok helyett vonatpótló autóbuszok szállítják az utasokat a kijelölt viszonylaton, a mellékletben megjelölt menetrend alapján.
Módosított menetrendek: 2014. augisztus 21-25, 2014. augusztus 26-szeptember 5.

Share/Save

MVH tájékoztató

Augusztus 1-jén kifizetési kérelem benyújtási időszak nyílik

2014. augusztus 1-től kezdődően ismét lehetőség nyílik az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap (EMVA) társfinanszírozásában megvalósuló egyes beruházási jellegű támogatások kifizetése iránti kérelmek benyújtására az adott jogcím vonatkozásában jogerős támogatási határozattal rendelkező ügyfelek részére.
A kifizetési kérelmet továbbra is kizárólag elektronikus úton, ügyfélkapun keresztül, a 2014. augusztus 1-jén nyíló időszakban - 2014. december 31-én éjfélig lehet benyújtani!
Egy ügyfél ugyanazon jogerős támogatási határozathoz kapcsolódóan egy kifizetési kérelem-benyújtási időszakban több kérelmet is benyújthat, ha a két kifizetési kérelem benyújtása között legalább három hónap eltelt.

Ugyancsak több kérelem is benyújtható egy kifizetési kérelem-benyújtási időszakon belül, ha
- az adott jogcímre vonatkozó támogatási rendelet nem írja elő a háromhavonkénti benyújtást és
- a kifizetési kérelmére hozott döntést az MVH közölte az ügyféllel, vagy
- az ugyanazon időszakban benyújtott kérelmét legkésőbb az újonnan benyújtott kérelme előterjesztésével egyidejűleg visszavonja, továbbá
- a benyújtott összes kifizetési kérelem száma nem haladja meg az éves szinten meghatározott maximumot (jogcímtől függően kettő vagy négy kifizetési kérelem/év) a benyújtott kifizetési kérelmek számába nem beleszámító visszavont és érdemi vizsgálat nélkül elutasított kérelmek számát figyelmen kívül hagyva.

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal felhívja az érintettek figyelmét kifizetési kérelmüknek a benyújtási időszak elején történő beadására annak érdekében, hogy a háromhavonkénti benyújtási lehetőséget ki tudják használni.

Felhívjuk továbbá a figyelmet, hogy amennyiben az adott jogcímre vonatkozó támogatási rendelet vagy a 23/2007. (IV. 17.) FVM rendelet a kifizetési kérelem benyújtására vonatkozóan határidőt szab meg és az előírt határidő a 2014. augusztus 1-jén megnyíló benyújtási időszakra esik, ne hagyják a kifizetési kérelem benyújtását az utolsó pillanatra, hogy maradjon lehetőség az esetlegesen szükséges korrekcióra.
Fontos tudni, hogy ha az adott jogcím tekintetében a kifizetési kérelem benyújtására vonatkozó határidő (például: 2015. január 31.) olyan időpontra esik, amikor nincs nyitva álló benyújtási időszak, akkor a kérelmet legkésőbb a határidő lejárta előtt nyitva álló kifizetési kérelem benyújtási időszak (2014. augusztus 1. - 2014. december 31.) legutolsó napjáig kell beadni. A jelenlegi jogszabályi rendelkezések értelmében 2015. január 31. napját követően kifizetési kérelem még akkor sem nyújtható be, ha egyébként erre a megvalósítási határidőt tekintve lehetőség lenne!
Felhívjuk a figyelmet arra is, hogy több jogcím esetében a támogatási rendeletek speciális minimum elszámolási kötelezettséget is előírnak az első, illetve minden további köztes kifizetési kérelem vonatkozásában.
A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal honlapján olvashatók a jogcím-specifikus információkat tartalmazó közlemények, illetve további tájékoztatás kérhető az ugyfelszolgalat@mvh.gov.hu e-mail címen.

Share/Save

NÉBIH közlemény

Méhekre veszélyes, rovarölő hatóanyagot tartalmazó gombaölő növényvédő szert vont ki a forgalomból a NÉBIH.
Hazánkban nem engedélyezett hatóanyag tartalom miatt a NÉBIH elrendelte a Póker Extra 80 WDG gombaölő növényvédő szer 93131250 és 93131251 gyártási számú tételeinek visszagyűjtését. A szerben szennyezésként előforduló, nem engedélyezett hatóanyag a mézelő méhek és egyéb hasznos beporzó rovarok pusztulását okozhatja.
A NÉBIH Növény-, Talaj- és Agrárkörnyezet-védelmi Igazgatósága és a megyei kormányhivatalok növény- és talajvédelmi igazgatóságai hatósági ellenőrzések során fedezték fel a szabálysértést. A 2013. 09. gyártási idejű, 93131250 és 93131251 gyártási számú, 1 és 5 kg-os kiszerelésű Póker Extra 80 WDG gombaölő növényvédő szer összetételét tekintve nem felel meg az engedélyokiratában foglaltaknak, és szabályos felhasználás mellett is a méhek és hasznos beporzó rovarok pusztulását okozhatja.
A NÉBIH és a megyei kormányhivatalok növény- és talajvédelmi igazgatóságai felhívják a gazdálkodók figyelmét, hogy a növényvédő szer felhasználása tiltott. Amennyiben ilyen készítmény van a birtokukban, azt ne használják fel és mielőbb értesítsék a visszagyűjtésre kötelezett engedélytulajdonost, az ADAMA Hungary Zrt.-t (korábbi nevén: Makteshim Agan Hungary Zrt.), a 1037 Budapest, Montevideo u. 6. címen vagy a +36-1/439-2000 telefonszámon!

Share/Save

Vágányzári információ

Értesítjük Tisztelt Utasainkat, hogy 2014. július 14-től 2014. július 18-ig Szajol – Püspökladány állomások között végzett pályaátépítési munkák miatt a Közforgalmú Menetrendben szereplő 100 sz. menetrendi mezőtől eltérően, csak a hirdetményen feltüntetett vonatok közlekednek a megjelenített menetrend szerint.
A Balaton északi partjára közlekedő 16907 sz. vonat kocsijait Szolnok állomásig a 15 sz. TISZA nemzetközi IC vonat továbbítja. Szolnok állomástól önálló vonatként közlekedik Tapolca állomásig.
A 6008 és 6009 sz. vonatok helyett Törökszentmiklós – Kaba állomások között a vonatpótló autóbusz közlekedik a lábjegyzetben jelölt időpontban és a sötétített alappal jelölt menetrend szerint.

Letölthető tájékoztató és menetrend (pdf)

Share/Save

Tájékoztatás a szennyvíz-beruházásról

Tisztelt Ingatlantulajdonosok, Tisztelt Érdekeltek!

Örömmel tájékoztatom Önöket, hogy a „Települési szennyvíztisztító telep bővítése és szennyvízcsatornázás Fegyverneken” tárgyú, KEOP-1.2.0/09-11-2011-0052 azonosító számú projekt megvalósítási szakasza az ütemezésnek megfelelően jól halad.
A szennyvíztisztító telep bővítése és a szennyvízcsatornázás beruházás építési munkái befejezésének tervezett határideje: 2014 novembere.
Az elkészült szennyvízhálózatra a vízi közmű-szolgáltatásról szóló törvény rendelkezése alapján (és a KEOP támogatás feltételei alapján is) az ingatlan tulajdonosának az üzembe helyezéstől számított egy éven belül rá kell csatlakoznia. Aki a közcsatornára nem köt rá, azt talajterhelési díjfizetési kötelezettség terheli, melynek mértéke 1800.-ft/m3.
A 2014 novemberében induló próbaüzem idejéig az érdekeltek legalább 70%-nak a kiépült rendszerre rá kell csatlakozni!
Jó hír az is, hogy az eredeti feltételektől eltérően a lakossági önerőre nincs szükség, mert az Önkormányzat további állami támogatásokkal illetve a leendő üzemeltető szerepvállalásával a szükséges önerőt biztosítani fogja, ezért a Társulati tagok által megkötött Fundamenta szerződések megtakarítási összegéből a belső rákötés, rácsatlakozás megfizethető.
A Társulat, illetve az Önkormányzat senkit sem korlátoz abban, hogy a Lakás-takarékpénztári szerződés megtakarítását hogyan használja fel, a belső rácsatlakozást hogyan oldja meg. Az ingatlantulajdonos a Víziközmű-társulattal való egyeztetés és a rákötéssel kapcsolatos nyilatkozat megtétele után tudja megtakarítását felhasználni, melyhez minden esetben személyesen kell befáradni a Társulat irodájába!
Összegezve:
Az Önkormányzat minden érdekelt (ivóvízzel ellátott lakás, ház építmény stb) részére a telekhatáron belül 1 méterig önerőmentesen, díjmentesen kiépíti a szennyvízhálózatot.
Az ingatlanon belül 1 méterre elhelyezett fogadócsonkra való rákötés költsége a tulajdonost terheli, amelyre az eddig befizetett Fundamenta megtakarítás összegét felhasználhatja, de azt tovább is fizetheti és használhatja bármilyen lakáscélú beruházásaira, ha a rákötés költségét meglévő egyéb pénzeszközeiből biztosítja.
A belső bekötésben az Önkormányzat saját cégével tud segítséget nyújtani, de házi kivitelezés és más vállalkozóval történő kivitelezés is választható.
Kérjük, hogy egyeztetésre, a nyilatkozatok megtételére, fáradjon be a Fegyverneki Csatornamű Víziközmű Társulat irodájába, Fegyvernek, Szent Erzsébet út 171 sz. (Városüzemeltetési Intézmény).
Csak személyes egyeztetésre van lehetőség, ügyintézőnk a Fundamenta szerződés számlaegyenlegéről is tájékoztatást ad:
Ügyintézőnk: Kapusi Tímea
Időpontok: hétfőtől–csütörtökig: 8-12 óráig, 13-15.45 óráig, pénteken: 8-12 óráig

A közösség érdekében, közös célokért, üdvözlettel:

Tatár László       Herman József
Polgármester      Víziközmű Társulat Elnöke

Share/Save

Oldalak