A képviselő-testület határozatai

2014. év

Tárgymutató (a letölthető határozatok a tárgymutató alatt találhatók)

 • 1/2014.(I.03.) sz. önkormányzati határozat: Napirendek elfogadásáról
 • 2/2014.(I.03.) sz. önkormányzati határozat: Fegyvernek Városüzemeltetési és Fejlesztési Intézmény Alapító Okiratának módosításáról
 • 3/2014.(I.30.) sz. önkormányzati határozat: Napirendek elfogadásáról
 • 4/2014.(I.30.) sz. önkormányzati határozat: Fegyvernek Város Önkormányzat 2014. évi költségvetési tervkoncepciójáról
 • 5/2014.(I.30.) sz. önkormányzati határozat: A Fegyverneki Művelődési Ház és Könyvtár 2014. évi munkatervének elfogadásáról
 • 6/2014.(I.30.) sz. önkormányzati határozat: A Fegyverneki Művelődési Ház és Könyvtár Szervezeti és Működési Szabályzatáról
 • 7/2014.(I.30.) sz. önkormányzati határozat: Fegyverneki Művelődési Ház és Könyvtár Közösségi Színterek Használati Szabályzatának elfogadásáról
 • 8/2014.(I.30.) sz. önkormányzati határozat: Fegyverneki Művelődési Ház és Könyvtár Idegenforgalommal Kapcsolatos Feladatok Szabályzatáról
 • 9/2014.(I.30.) sz. önkormányzati határozat: Fegyverneki Művelődési Ház és Könyvtár Könyvtárának Könyvtárhasználati Szabályzatának elfogadásáról
 • 10/2014.(I.30.) sz. önkormányzati határozat: Fegyverneki Művelődési Ház és Könyvtár Könyvtárra vonatkozó Küldetésnyilatkozatának elfogadásáról
 • 11/2014.(I.30.) sz. önkormányzati határozat: Csorba Mikro–térségi Szociális Intézményfenntartó Társulás Társulási Megállapodásának módosításáról
 • 12/2014.(I.30.) sz. önkormányzati határozat: Kötelezettségvállalás az Orczy Anna Általános Iskola, Szakiskola Bethlen Gábor Alapkezelő Nonprofit Zrt. által meghirdetett „Határtalanul” program keretében szervezett tanulmányi kirándulás forrásainak kiegészítéséről
 • 13/2014.(I.30.) sz. önkormányzati határozat: Fegyverneki Értéktár Bizottság és Fegyverneki Értéktár létrehozásáról
 • 14/2014.(I.30.) sz. önkormányzati határozat: A tartós kötelezettségvállalásról szóló 6/2003.(I.30.) önkormányzati határozat módosításáról
 • 15/2014.(I.30.) sz. önkormányzati határozat: „Fegyverneki Hírmondó” felelős kiadójának kijelöléséről
 • 16/2014.(I.30.) sz. önkormányzati határozat: „Fegyverneki Hírmondó” főszerkesztőjének kijelöléséről
 • 17/2014.(I.30.) sz. önkormányzati határozat: 2014. évben lejáró haszonbérleti szerződések meghosszabbításáról
 • 18/2014.(I.30.) sz. önkormányzati határozat: A fegyverneki 040/19 és 029/24 hrsz-ú ingatlanok bérbe vételére
 • 19/2014.(I.30.) sz. önkormányzati határozat: fegyverneki 0313 hrsz-ú ingatlanból történő területvásárlásáról
 • 20/2014.(I.30.) sz. önkormányzati határozat: NA-MI-BU Kft-ben lévő üzletrész értékesítéséről21/2014.(I.30.) sz. önkormányzati határozat: Önkormányzati adósságátvállalással kapcsolatos nyilatkozat tartalmának elfogadásáról
 • 22/2014.(I.30.) sz. önkormányzati határozat: Fegyvernek Város Önkormányzat 82/2012.(VI.28.) számú határozatával elfogadott Tiszamenti RegionálisVízművek Zrt-vel megkötött vagyonkezelési szerződés módosításáról
 • 23/2014.(I.30.) sz. önkormányzati határozat: I. Világháborús Emlékmű felújításáról
 • 24/2014.(I.30.) sz. önkormányzati határozat: 2014. évben megvalósítandó új típusú közfoglalkoztatási programról
 • 25/2014.(I.30.) sz. önkormányzati határozat: Adósságot keletkeztető ügyletek összegéről.
 • 26/2014.(I.30.) sz. önkormányzati határozat: Zárt ülés elrendeléséről
 •  
 • 28/2013.(II.13.) sz. önkormányzati határozat: Napirendek elfogadásáról
 • 29/2014.(II.13.) sz. önkormányzati határozat: Az Orczy Anna Általános Iskola, Szakiskola Intézményi Tanácsáról
 • 30/2014.(II.13.) sz. önkormányzati határozat: A Fegyverneki Tiszavirág Óvoda és Bölcsőde Annaházi Óvoda tagintézmény Damjanich út 107. szám alatti épületének felújításával kapcsolatos pályázat benyújtásáról
 • 31/2014.(II.13.) sz. önkormányzati határozat: Fegyvernek város teljes digitális állami földmérési alaptérképének használatáról
 • 32/2014.(II.13.) sz. önkormányzati határozat: Fegyvernek Város Önkormányzat a 2014-2020-as programozási időszakban LEADER csoporthoz való csatlakozásáról
 • 33/2013.(II.27.) sz. önkormányzati határozat: Napirendek elfogadásáról
 • 34/2014.(II.27.) sz. önkormányzati határozat: Fegyverneki Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának módosításáról
 • 35/2014.(II.27.) sz. önkormányzati határozat: Fegyverneki mezőgazdasági, Városüzemeltetési és Fejlesztési Intézmény Alapító Okiratának módosításáról
 • 36/2014.(II.27.) sz. önkormányzati határozat: A Fegyverneki Orvosi Rendelő Alapító Okiratának módosításáról
 • 37/2014.(II.27.) sz. önkormányzati határozat: A Fegyverneki Gyermekélelmezési Konyha Alapító Okiratának módosításáról
 • 38/2014.(II.27.) sz. önkormányzati határozat: A Fegyverneki Tiszavirág Óvoda és Bölcsőde Alapító Okiratának módosításáról
 • 39/2014.(II.27.) sz. önkormányzati határozat: A Fegyverneki Művelődési Ház és Könyvtár Alapító Okiratának módosításáról
 • 40/2014.(II.27.) sz. önkormányzati határozat: A Fegyverneki Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának elfogadásáról
 • 41/2014.(II.27.) sz. önkormányzati határozat: A Fegyverneki Mezőgazdasági, Városüzemeltetési és Fejlesztési Intézmény Szervezeti és Működési Szabályzatának elfogadásáról
 • 42/2014.(II.27.) sz. önkormányzati határozat: A Fegyverneki Orvosi Rendelő Szervezeti és Működési Szabályzatának elfogadásáról
 • 43/2014.(II.27.) sz. önkormányzati határozat: A Fegyverneki Gyermekélelmezési Konyha Szervezeti és Működési Szabályzatának elfogadásáról
 • 44/2014.(II.27.) sz. önkormányzati határozat: A Fegyverneki Művelődési Ház és Könyvtár Szervezeti és Működési Szabályzatának elfogadásáról
 • 45/2014.(II.27.) sz. önkormányzati határozat: Lakáscélú munkáltatói támogatásról
 • 46/2014.(II.27.) sz. önkormányzati határozat: Fegyverneki Mezőgazdasági, Városüzemeltetési és Fejlesztési Intézmény és a Fegyverneki Polgármesteri Hivatal közötti munkamegosztás és felelősségvállalás rendjéről szóló megállapodás jóváhagyásáról
 • 47/2014.(II.27.) sz. önkormányzati határozat: Fegyverneki Orvosi Rendelő és a Fegyverneki Polgármesteri Hivatal közötti munkamegosztás és felelősségvállalás rendjéről szóló megállapodás jóváhagyásáról
 • 48/2014.(II.27.) sz. önkormányzati határozat: Fegyverneki Gyermekélelmezési Konyha és a Fegyverneki Polgármesteri Hivatal közötti munkamegosztás és felelősségvállalás rendjéről szóló megállapodás jóváhagyásáról
 • 49/2014.(II.27.) sz. önkormányzati határozat: Fegyverneki Tiszavirág Óvoda és Bölcsőde és a Fegyverneki Polgármesteri Hivatal közötti munkamegosztás és felelősségvállalás rendjéről szóló megállapodás jóváhagyásáról
 • 50/2014.(II.27.) sz. önkormányzati határozat: Fegyverneki Művelődési Ház és Könyvtár és a Fegyverneki Polgármesteri Hivatal közötti munkamegosztás és felelősségvállalás rendjéről szóló megállapodás jóváhagyásáról
 • 51/2014.(II.27.) sz. önkormányzati határozat: Csorba Mikro-térségi Szociális Alapszolgáltatási Központ és a Fegyvernek Város Önkormányzata közötti munkamegosztás és felelősségvállalás rendjéről szóló megállapodás jóváhagyásáról
 • 52/2014.(II.27.) sz. önkormányzati határozat: Tartós kötelezettségvállalásról
 • 53/2014.(II.27.) sz. önkormányzati határozat: Kötelezettségvállalásról az orvosi ügyeletben résztvevők egyszeri juttatásáról
 • 54/2014.(II.27.) sz. önkormányzati határozat: A szavazatszámláló bizottságok megválasztásáról
 • 55/2014.(II.27.) sz. önkormányzati határozat: Fegyvernek Város Önkormányzata és Fegyvernek-Kavicsos Szociális Szövetkezet közötti együttműködési megállapodás jóváhagyásáról
 • 56/2014.(II.27.) sz. önkormányzati határozat: a KEOP-1.1.1/C/13-0015 azonosító számú „A Szolnoki Térségi Hulladékgazdálkodási Rendszer fejlesztése eszközbeszerzésekkel” című projekt, pályázat indításához szükséges intézkedésekről
 • 57/2014.(II.27.) sz. önkormányzati határozat: Az óvodai beiratkozásról
 • 58/2014.(II.27.) sz. önkormányzati határozat: Önkormányzati kötelezettségvállaló és utalványozó kijelöléséről
 • 59/2014.(II.27.) sz. önkormányzati határozat: Zárt ülés tartásáról
 • 61/2013.(III.27.) sz. önkormányzati határozat: Napirendek elfogadásáról
 • 62/2014.(III.27.) sz. önkormányzati határozat: Önkormányzatok tulajdonában lévő törzsbetét képviseletéről
 • 63/2014.(III.27.) sz. önkormányzati határozat: Gazdasági társaság létrehozásáról
 • 64/2014.(III.27.) sz. önkormányzati határozat: Közművelődési feladat-átvállalási megállapodás megkötéséről a Baldácsy Művészeti Egyesülettel
 • 65/2014.(III.27.) sz. önkormányzati határozat: Törökszentmiklós V.Ö. Egyesített Gyógyító Megelőző Intézet támogatásáról
 • 66/2014.(III.27.) sz. önkormányzati határozat: Előzetes szándéknyilatkozat a Szapárfalui Gazdakör részére foglalkoztatási költségek megelőlegezéséről
 • 67/2014.(III.27.) sz. önkormányzati határozat: „Fegyvernek közigazgatási területén a közvilágítási feladatok ellátására szolgáló berendezések korszerűsítése és üzemeltetése” tárgyú nyílt közbeszerzési eljárást lezáró döntésről szóló 27/2014.(I.30.) sz. önkormányzati határozat visszavonásáról
 • 68/2014.(III.27.) sz. önkormányzati határozat: Fegyvernek közigazgatási területén a közvilágítási feladatok ellátására szolgáló berendezések korszerűsítése és üzemeltetése tárgyban történő közbeszerzési eljárás megindításáról
 • 69/2014.(III.27.) sz. önkormányzati határozat: Fegyverneki Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának módosításáról
 • 70/2014.(III.27.) sz. önkormányzati határozat: Fegyverneki Mezőgazdasági, Városüzemeltetési és Fejlesztési Intézmény Alapító Okiratának módosításáról
 • 71/2014.(III.27.) sz. önkormányzati határozat: A Fegyverneki Művelődési Ház és Könyvtár Alapító Okiratának módosításáról
 • 72/2014.(III.27.) sz. önkormányzati határozat: A Fegyverneki Tiszavirág Óvoda és Bölcsőde Alapító Okiratának módosításáról
 • 73/2014.(III.27.) sz. önkormányzati határozat: A Fegyverneki Gyermekélelmezési Konyha Alapító Okiratának módosításáról
 • 74/2014.(III.27.) sz. önkormányzati határozat: A Fegyverneki Orvosi Rendelő Alapító Okiratának módosításáról
 • 75/2014.(III.27.) sz. önkormányzati határozat: Fegyvernek Víztorony út 1. sz. alatti ingatlan értékesítéséről.
 • 76/2014.(III.27.) sz. önkormányzati határozat: A Fegyverneki Mezőgazdasági, Városüzemeltetési és Fejlesztési Intézmény részére hálózati nyomtató, fénymásoló gép beszerzéséről
 • 77/2014.(III.27.) sz. önkormányzati határozat: a MÉLYÉPBAU-2006 Építő Kft. részére történő terület bérbeadásáról
 • 78/2014.(III.27.) sz. önkormányzati határozat: A „Kistérségi Start mintaprogram – Mezőgazdasági közfoglalkoztatási projektelem” árubeszerzésére vonatkozó közbeszerzési eljárásról
 • 79/2013.(IV.24.) sz. önkormányzati határozat: Napirendek elfogadásáról
 • 80/2014.(IV.24.) sz. önkormányzati határozat: A Polgármesteri Hivatal, valamint az Önkormányzat felügyelete alá tartozó költségvetési szervek éves ellenőrzési jelentései alapján készített 2013. évi éves összefoglaló ellenőrzési jelentéséről
 • 81/2014.(IV.24.) sz. önkormányzati határozat: A Fegyverneki Települési Értéktár Bizottság Szervezeti és Működési Szabályzatának elfogadásáról
 • 82/2014.(IV.24.) sz. önkormányzati határozat: Közterületen történő faültetésről
 • 83/2014.(IV.24.) sz. önkormányzati határozat: Szociális nyári gyermekétkeztetésről
 • 84/2014.(IV.24.) sz. önkormányzati határozat: a DUKOM-ÚT Kft. részére történő terület bérbeadásáról
 • 85/2013.(IV.24.) sz. önkormányzati határozat: Napirend elfogadásáról
 • 86/2014.(V.12.) sz. önkormányzati határozat: A „Kistérségi Start mintaprogram – Mezőgazdasági közfoglalkoztatás projektelem” megvalósítása kapcsán a KÉ 5380/2014 számon indított nyílt közbeszerzési eljárás eredményéről, a közbeszerzési eljárás lezárásáról
 • 87/2013.(V.29.) sz. önkormányzati határozat: Napirendek elfogadásáról
 • 88/2014.(V.29.) sz. önkormányzati határozat: A Fegyverneki Rendőrőrs 2013. évi tevékenységéről készült beszámoló elfogadásáról
 • 89/2014.(V.29.) sz. Önkormányzati határozat: A Csorba Mikro-térségi Szociális Alapszolgáltatási Központ beszámolójának értékeléséről
 • 90/2014.(V.29.) sz. önkormányzati határozat: A Csorba Mikro-térségi Szociális Intézményfenntartó Társulás beszámolójáról
 • 91/2014.(V.29.) sz. önkormányzati határozat: A gyermekvédelmi törvény helyi végrehajtásának értékeléséről
 • 92/2014.(V.29.) sz. önkormányzati határozat: fegyverneki 2580 hrsz-ú ingatlanból történő értékesítésről
 • 93/2014.(V.29.) sz. önkormányzati határozat: fegyverneki 0313 hrsz-ú ingatlanból történő területvásárlásra.
 • 94/2014.(V.29.) sz. önkormányzati határozat: Kéményseprő-ipari szolgáltatás biztosításáról
 • 95/2014.(V.29.) sz. önkormányzati határozat: A SADE Magyarország Mélyépítő Kft. részére történő terület bérbeadásáról szóló 139/2013.(X.17.) sz. önkormányzati határozat módosításáról
 • 96/2014.(V.29.) sz. önkormányzati határozat: Mezőtúri Olajos Termelő Csoport Kft-ben lévő üzletrész értékesítéséről
 • 97/2014.(V.29.) sz. önkormányzati határozat: A Fegyvernek Egészséges és Biztonságos Környezetéért Alapítvány részére ideiglenes pénzeszköz átadásról szóló szerződés elfogadásáról
 • 98/2014.(V.29.) sz. önkormányzati határozat: Fegyvernek Művelt Ifjúságáért Alapítvány kuratóriumának működésével kapcsolatos nyilatkozat elfogadásáról
 • 99/2014.(V.29.) sz. önkormányzati határozat: Szándéknyilatkozat az Orvosi Rendelő III. sz. háziorvosi szolgálat praxisjogának átadásáról
 • 100/2014.(V.29.) sz. önkormányzati határozat: A Fegyverneki Csatornamű Víziközmű Társulat megszüntetéséről
 • 101/2014.(V.29.) sz. önkormányzati határozat: A „Fegyvernek Művelt Ifjúságáért” Alapítvány alapító okiratának módosításáról
 • 102/2014.(V.29.) sz. önkormányzati határozat: A „Fegyvernek Lakosságának Egészséges és Biztonságos Életéért” Alapítvány alapító okiratának módosításáról
 • 103/2014.(V.29.) sz. önkormányzati határozat: A „Fegyvernek Biztonságos és Egészséges Környezetéért” Alapítvány alapító okiratának módosításáról
 • 104/2013.(VI.19.) sz. önkormányzati határozat: Napirendek elfogadásáról
 • 105/2014.(VI.19.) sz. önkormányzati határozat: A település egészségügyi helyzetéről készült tájékoztató elfogadásáról
 • 106/2014.(VI.19.) sz. önkormányzati határozat: A Fegyverneki Művelődési Ház és Könyvtár szakmai beszámolójának elfogadásáról
 • 107/2014.(VI.19.) sz. önkormányzati határozat: Fegyvernek Város Önkormányzatának településfejlesztéssel és településrendezéssel összefüggő partnerségi egyeztetési szabályairól
 • 108/2014.(VI.19.) sz. önkormányzati határozat: Feladat-ellátási előszerződés a Fegyverneki Orvosi Rendelő III. sz. háziorvosi szolgálat praxisjogának átadásáról
 • 109/2014.(VI.19.) sz. önkormányzati határozat: A Törökszentmiklósi Önkormányzati Tűzoltó-parancsnokság támogatásáról
 • 110/2014.(VI.19.) sz. önkormányzati határozat: Fegyvernek, Móricz Zs. út 1/a. és 1/ c. sz. alatti önkormányzati bérlemények bérleti szerződésének meghosszabbításáról.
 • 111/2014.(VI.19.) sz. önkormányzati határozat: A Fegyvernek-Kavicsos Szociális Szövetkezet által használható önkormányzati ingatlanokról
 • 112/2014.(VI.19.) sz. önkormányzati határozat: A helyi önkormányzatok működőképességének megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás 2014. évi igényléséről
 • 113/2014.(VI.19.) sz. önkormányzati határozat: A Fegyverneki Községi Sportegyesület részére ideiglenes pénzeszköz átadásról szóló szerződés elfogadásáról
 • 114/2014.(VI.19.) sz. önkormányzati határozat: fegyverneki 252/2 hrsz-ú ingatlan megvásárlásáról
 • 115/2014.(VI.19.) sz. önkormányzati határozat: Fegyvernek közigazgatási területén a közvilágítási feladatok ellátására szolgáló berendezések korszerűsítése és üzemeltetése” tárgyú közbeszerzési eljárás lezárásáról
 • 116/2014.(VI.19.) sz. önkormányzati határozat: Elektronikus információs rendszerek védelmére tett intézkedések kiépítésére kötelezettségvállalás
 • 117/2014.(VI.19.) sz. önkormányzati határozat: Megújuló energia termelő berendezések önkormányzati intézményekre történő telepítésére vonatkozó pályázat beadásáról
 • 118/2014.(VI.26.) sz. önkormányzati határozat: A fegyverneki 2580 hrsz-ú ingatlanból történő értékesítésről szóló 92/2014.(V.29.) sz. határozat módosításáról
 • 119/2014.(VII.31.) sz. önkormányzati határozat: Napirendek elfogadásáról
 • 120/2014.(VII.31.) sz. önkormányzati határozat: A Klebelsberg Intézményfenntartó Központtal kötött 14/2013.(I.31.) sz. határozattal elfogadott vagyonkezelési szerződés módosításáról
 • 121/2014.(VII.31.) sz. önkormányzati határozat: Kötelezettségvállalásról
 • 122/2014.(VII.31.) sz. önkormányzati határozat: A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Szolnoki Tankerületével kötött 161/2013.(XI.21.) sz. határozattal elfogadott megállapodás módosításáról
 • 123/2014.(VII.31.) sz. önkormányzati határozat: Az Orczy Anna Általános Iskola és Szakiskola, Móra Ferenc Általános Iskola Tagintézményében mozgáskorlátozott közlekedés feltételeinek megteremtéséről
 • 124/2014.(VII.31.) sz. önkormányzati határozat: Kombájn értékesítéséről
 • 125/2014.(VII.31.) sz. önkormányzati határozat: A helyi önkormányzatok működőképességének megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás 2014. évi igényléséről szóló 112/2014.(VI.19.) sz. önkormányzati határozat módosításáról
 • 126/2014.(VII.31.) sz. önkormányzati határozat: A Szolnoki Agóra létesítmény megvalósítás együttműködési megállapodásáról és az Agóra Szakmai Tanácsát létrehozó szándéknyilatkozatról
 • 127/2014.(VII.31.) sz. önkormányzati határozat: Ficsor Dénes alpolgármester felhatalmazásáról
 • 128/2014.(VII.31.) sz. önkormányzati határozat: Keretszerződés megkötéséről
 • 129/2014.(VII.31.) sz. önkormányzati határozat: Napirendek elfogadásáról
 • 130/2014.(VIII.21.) sz. önkormányzati határozat: Az Önkormányzat költségvetésének I. féléves végrehajtásáról szóló tájékoztató elfogadásáról
 • 131/2014.(VIII.21.) sz. önkormányzati határozat: A Szolnoki Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság 2013. évi és a 2014. I. félévi tűzvédelmi tevékenységéről készült beszámoló elfogadásáról
 • 132/2014.(VIII.31.) sz. önkormányzati határozat: Tartós kötelezettségvállalásról szóló 52/2014.(II.27.) sz. önkormányzati határozat módosításáról
 • 133/2014.(VIII.21.) sz. önkormányzati határozat: A képviselőtestület 2014. évi munkatervének módosításáról
 • 134/2014.(VIII.21.) sz. önkormányzati határozat: A Helyi Választási Bizottság megválasztásáról
 • 135/2014.(VIII.21.) sz. önkormányzati határozat: Ingatlanon belüli bekötővezeték kiépítésével kapcsolatos lakossági szerződés jóváhagyásáról
 • 136/2014.(VIII.21.) sz. önkormányzati határozat: Ingatlanon belüli bekötővezeték kiépítésével kapcsolatos alvállalkozói szerződés jóváhagyásáról
 • 137/2014.(VIII.21.) sz. önkormányzati határozat: Fegyvernek Város Önkormányzata 2014. évi Közbeszerzési Tervének elfogadásáról
 • 138/2014.(VIII.21.) sz. önkormányzati határozat: Fegyverneki Orvosi Rendelő fejlesztése II. ütem elnevezésű projekt megvalósítására irányuló eljáráshoz kapcsolódó közbeszerzési eljárás megindításáról
 • 139/2014.(VIII.21.) sz. önkormányzati határozat: Fegyvernek Város „Local Agenda 21” Fenntartható Fejlődés Helyi Programjának elfogadásáról
 • 140/2014.(VIII.21.) sz. önkormányzati határozat: Fegyvernek, Előre út 14. sz. alatti ingatlan értékesítéséről
 • 141/2014.(IX.02.) sz. önkormányzati határozat: Napirend elfogadásáról
 • 142/2014.(IX.02.) sz. önkormányzati határozat: Fegyvernek közigazgatási területén a közvilágítási feladatok ellátására szolgáló berendezések korszerűsítése és üzemeltetése” tárgyú közbeszerzési eljárás lezárásáról szóló 115/2014.(VI.19.) sz. önkormányzati határozat módosításáról
 • 143/2014.(IX.25.) sz. önk.hat. Napirendek elfogadásáról
 • 144/2014.(IX.25.) sz. önk.hat. Fegyvernek Város Önkormányzata 2015. évi költségvetési tervkoncepciójáról
 • 145/2014.(IX.25.) sz. önk.hat. Beszámoló a Fegyverneki Polgármesteri Hivatal 2014. évi működéséről
 • 146/2014.(IX.25.) sz. önk.hat. A Fegyvernek, Szent Erzsébet út 149-153. sz. alatti tálalókonyha épületrész átadásáról a Fegyverneki Gyermekélelmezési Konyha részére
 • 147/2014.(IX.25.) sz. önk.hat. Tálalókonyha működtetéséhez eszközök átadása a Fegyverneki Gyermekélelmezési Konyha részére
 • 148/2014.(IX.25.) sz. önk.hat. Az óvodai csoportlétszámtól való eltérés engedélyezéséről
 • 149/2014.(IX.25.) sz. önk.hat. Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj pályázat 2015. évi fordulójához való csatlakozásról
 • 150/2014.(IX.25.) sz. önk.hat. A “2014. évi Kistérségi Start mintaprogram – Téli és egyéb értékteremtő program” megvalósítása kapcsán indított, hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárás eredményéről, a közbeszerzési eljárás lezárásáról
 • 151/2014.(IX.25.) sz. önk.hat. A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Szolnoki Tankerületével kötött megállapodás módosításáról
 • 152/2014.(IX.25.) sz. önk.hat. A Fegyverneki Orvosi Rendelő III. sz. háziorvosi szolgálatra kötött feladat-ellátási szerződésről
 • 153/2014.(IX.25.) sz. önk.hat. TOYOTA HIACE gépjármű értékesítéséről szóló előterjesztés napirendről való levételéről
 • 154/2014.(IX.25.) sz. önk.hat. Fegyvernek, Hársfa út 13/d. sz. alatti ingatlan nem lakás céljára szolgáló helyiséggé minősítéséről
 • 155/2014.(IX.25.) sz. önk.hat. Kötelezettségvállalás használati díj kifizetéséről
 • 156/2014.(IX.25.) sz. önk.hat. Herman Felületkezelő és Szolgáltató Kft. területvásárlási igényéről szóló előterjesztés napirendről való levételéről
 • 157/2014.(IX.25.) sz. önk.hat. A lakáscélú munkáltatói támogatásról szóló határozat módosításáról
 • 158/2014.(IX.25.) sz. önk.hat. A “Fegyverneki Orvosi Rendelő fejlesztése II. ütem elnevezésű projekt megvalósítása kapcsán indított hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárás eredményéről, a közbeszerzési eljárás lezárásáról
 • 159/2014.(IX.26.) sz. önk.hat. Napirend elfogadásáról
 • 160/2014.(IX.26.) sz. önk.hat. Herman Felületkezelő és Szolgáltató Kft. területvásárlási igényéről
 • 161/2014.(X.21.) sz. önkormányzati határozat a napirendek elfogadásáról
 • 162/2014.(X.21.) sz. önkormányzati határozat a Pénzügyi Bizottság megválasztásáról
 • 163/2014.(X.21.) sz. önkormányzati határozat az Oktatási és Közművelődési Bizottság megválasztásáról
 • 164/2014.(X.21.) sz. önkormányzati határozat a Szociális és Egészségügyi Bizottság megválasztásáról
 • 165/2014.(X.21.) sz. önkormányzati határozat alpolgármester választásáról
 • 166/2014.(X.21.) sz. önkormányzati határozat alpolgármester választásáról
 • 167/2014.(X.21.) sz. önkormányzati határozat a polgármester illetményének megállapításáról
 • 168/2014.(X.21.) sz. önkormányzati határozat az alpolgármester illetményének megállapításáról
 • 169/2014.(X.21.) sz. önkormányzati határozat az alpolgármester illetményének megállapításáról
 • 170/2014.(X.21.) sz. önkormányzati határozat a Gazdasági Program felülvizsgálatáról
 • 171/2014.(X.21.) sz. önkormányzati határozat Fegyvernek Város Önkormányzata és a Fegyverneki Nemzetiségi Önkormányzat között létrejövő Együttműködési megállapodás elfogadásáról
 • 172/2014.(XI.20.) sz. önk.hat. Napirendek elfogadásáról
 • 173/2014.(XI.20.) sz. önk.hat. A LIFE-VOLUME Kft. képviseletében eljáró Dr. Otrosinka Sylwia háziorvossal kötött Feladatellátási szerződés és ügyeleti szolgálatban való közreműködésre kötött megállapodás felmondásáról
 • 174/2014.(XI.20.) sz. önk.hat. Az önkormányzat költségvetésének I-III. negyedéves végrehajtásáról szóló tájékoztató elfogadásáról
 • 175/2014.(XI.20.) sz. önk.hat. A lakáscélú munkáltató támogatásról szóló 45/2014.(II.27.) sz. önkormányzati határozat hatályon kívül helyezéséről
 • 176/2014.(XI.20.) sz. önk.hat. Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 2015. évi munkatervének elfogadásáról
 • 177/2014.(XI.20.) sz. önk.hat. Az önkormányzat által támogatott 2015. évi ünnepekről és rendezvényekről
 • 178/2014.(XI.20.) sz. önk.hat. Tartós kötelezettségvállalásról szóló határozat módosításáról
 • 179/2014.(XI.20.) sz. önk.hat. Az alpolgármester illetményének megállapításáról szóló 168/2014.(X.21.) sz. önkormányzati határozat módosításáról (Dr. Bognár Zoltán)
 • 180/2014.(XI.20.) sz. önk.hat. Az alpolgármester illetményének megállapításáról szóló 169/2014.(X.21.) sz. önkormányzati határozat módosításáról (Dr. Tatár Gábor)
 • 181/2014.(XI.20.) sz. önk.hat. A III. sz. háziorvosi szolgálat feladat-ellátási szerződés 1. sz. módosításáról
 • 182/2014.(XI.20.) sz. önk.hat. Nyilatkozat az Orvosi Rendelő III. sz. háziorvosi szolgálat területi ellátási érdekből történő ellátásáról
 • 183/2014.(XI.27.) sz. önk.hat. Napirendek elfogadásáról
 • 184/2014.(XI.20.) sz. önk.hat. A LIFE-VOLUME Kft. képviseletében eljáró Dr. Otrosinka Sylwia háziorvossal kötött Feladatellátási szerződés és ügyeleti szolgálatban való közreműködésre kötött megállapodás felmondásáról szóló 173/2014.(XI.20.) sz. önkormányzati határozat módosításáról
 • 185/2014.(XI.27.) sz. önk.hat. Szándéknyilatkozat az Orvosi Rendelő III. sz. háziorvosi szolgálat praxisjogának átadásáról szóló 99/2014.(V.29.) sz. önkormányzati határozat módosításáról
 • 186/2014.(XII.10.) sz. önk.hat. Napirend elfogadásáról
 • 187/2014.(XII.10.) sz. önk.hat. A helyi önkormányzatok működőképességének megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás 2014. évi igényléséről
 • 188/2014.(XII.11.) sz. önk.hat. Napirendek elfogadásáról
 • 189/2014.(XII.11.) sz. önkormányzati határozat: A LIFE-VOLUME Kft. képviseletében eljáró Dr. Otrosinka Sylwia háziorvossal kötött Feladat-ellátási szerződés felmondásáról
 • 190/2014.(XII.11.) sz. önkormányzati határozat: Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestületének 2015. évi éves ellenőrzési tervének elfogadásáról
 • 191/2014.(XII.11.) sz. önkormányzati határozat: Csorba Mikro-térségi Szociális Intézményfenntartó Társulás Társulási Megállapodásának módosításáról
 • 192/2014.(XII.11.) sz. önkormányzati határozat: Fegyvernek Város Önkormányzata és a Fegyverneki Nemzetiségi Önkormányzat között létrejövő Együttműködési Megállapodásról szóló 171/2014.)X.21.) sz. önkormányzati határozat módosításáról
 • 193/2014.(XII.11.) sz. önkormányzati határozat: A Fegyverneki Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának módosításáról
 • 194/2014.(XII.11.) sz. önkormányzati határozat: Folyószámlahitel igénybevételéről
 • 195/2014.(XII.11.) sz. önkormányzati határozat: Munkabérhitel igénybevételéről
 • 196/2014.(XII.11.) sz. önkormányzati határozat: „Fegyvernek Lakosságának Egészséges és Biztonságos Életéért” Alapítvány tevékenységéről készült beszámoló elfogadásáról
 • 197/2014.(XII.11.) sz. önkormányzati határozat: „Fegyvernek Biztonságos és Egészséges Környezetéért” Alapítvány tevékenységéről készült beszámoló elfogadásáról
 • 198/2014.(XII.11.) sz. önkormányzati határozati javaslat: „Fegyvernek Művelt Ifjúságáért” Alapítvány tevékenységéről készült beszámoló elfogadásáról
 • 199/2014.(XII.11.) sz. önkormányzati határozat: Fegyvernek Községi Sportegyesület beszámolója a 2014. évi tevékenységéről
 • 200/2014.(XII.11.) sz. önkormányzati határozat: Fegyvernek Város Önkormányzata Fegyvernek-Kavicsos Szociális Szövetkezetből történő kilépéséről
 • 201/2014.(XII.11.) sz. önkormányzati határozat: A Fegyverneki Tiszavirág Óvoda és Bölcsődében Bölcsődei csoport fejlesztéséről szóló előterjesztés napirendről való levétele
 • 202/2014.(XII.30.) sz. önkormányzati határozat: Napirend elfogadásáról
 

Letölthető pdf formátumú határozatok. Kattintson a határ ozat számára a letöltéshez/megtekintéshez.

1 21 41 61 81 101 121 141 161 181 201
2 22 42 62 82 102 122 142 162 182 202
3 23 43 63 83 103 123 143 163 183  
4 24 44 64 84 104 124 144 164 184  
5 25 45 65 85 105 125 145 165 185  
6 26 46 66 86 106 126 146 166 186  
7 27 47 67 87 107 127 147 167 187  
8 28 48 68 88 108 128 148 168 188  
9 29 49 69 89 109 129 149 169 189  
10 30 50 70 90 110 130 150 170 190  
11 31 51 71 91 111 131 151 171 191  
12 32 52 72 92 112 132 152 172 192  
13 33 53 73 93 113 133 153 173 193  
14 34 54 74 94 114 134 154 174 194  
15 35 55 75 95 115 135 155 175 195  
16 36 56 76 96 116 136 156 176 196  
17 37 57 77 97 117 137 157 177 197  
18 38 58 78 98 118 138 158 178 198  
19 39 59 79 99 119 139 159 179 199  
20 40 6 0 80 100 120 140 160 180 200