A képviselő-testület határozatai

2015. év

Kattintson a kívánt számra a határozat pdf formátumú megtekintéséhez/letöltéséhez.
Egyes fájlok akár több 10 MB méretűek is lehetnek, letöltésük a kapcsolat sebességétől függően hosszabb időt is igénybe vehet!
Utolsó módosítás dátuma: 2015.12.30.

Tárgymutató (a letölthető határozatok a tárgymutató alatt találhatók)

 • 1/2015.(1.29.) sz. önk.hat. Napirendek elfogadásáról
 • 2/2015.(1.29.) sz. önk.hat. Fegyvernek Város Önkormányzata 2015. évi költségvetési tervkoncepciójának elfogadásáról
 • 3/2015.(1.29.) sz. önk.hat. Fegyvernek Város Önkormányzata 2015. évi költségvetésének előzetes tárgyalásáról
 • 4/2015.(1.29.) sz. önk.hat. Fegyverneki Művelődési Ház és Könyvtár 2015. évi munkatervének elfogadásáról
 • 5/2015.(1.29.) sz. önk.hat. A Fegyverneki Értéktár Bizottság 2014. évi tevékenységéről készült beszámoló elfogadásáról
 • 6/2015.(1.29.) sz. önk.hat. Fegyvernek Város Önkormányzata és a Fegyverneki Roma Nemzetiségi Önkormányzat között létrejött Együttműködési Megállapodás felülvizsgálatáról
 • 7/2015.(1.29.) sz. önk.hat. A Fegyverneki Roma Nemzetiségi Önkormányzat támogatásáról
 • 8/2015.(1.29.) sz. önk.hat. A Fegyverneki Roma Nemzetiségi Önkormányzat irodahelyiség igénylésének kérelméről
 • 9/201 5.(1.29.) sz. önk.hat. A Fegyverneki Roma Nemzetiségi Önkormányzat településőrök foglakoztatásával kapcsolatos kérelméről
 • 10/2015.(1.29.) sz. önk.hat. Az Alsóréti Holt-Tisza Halgazdálkodási Tervéről és Horgászrendjéről szóló határozat módosításáról
 • 11/2015.(1.29.) sz. önk.hat. A fegyverneki 0242/32 hrsz-ú ingatlanból történő terűletvásárlásról
 • 12/2015.(1.29.) sz. önk.hat. Közfoglalkoztatási start munkaprogramok elfogadásáról szóló előterjesztés napirendről való levételéről
 • 13/2015.(II.11.) sz. önk.hat. Napirendek elfogadásáról
 • 14/2015.(II.11.) sz. önk.hat. Fegyvernek Város  Önkormányzata 2014. évi költségvetésének módosításáról szóló előterjesztés napirendről való levételéről
 • 15/2015.(II.11.) sz. önk.hat. Adósságot keletkeztető ügyletek összegéről
 • 16/2015.(II.11.) sz. önk.hat. Közfoglalkoztatási start munkaprogramok elfogadásáról
 • 17/2015.(II.26.) sz. önkormányzati határozat: Napirendek elfogadásáról
 • 18/2015.(II.26.) sz. önkormányzati határozat: Szándéknyilatkozat a Fegyverneki Orvosi Rendelő I. sz. háziorvosi szolgálat praxisjogának átadásáról
 • 19/2015.(II.26.) sz. önkormányzati határozat: Az Euro-Poli-Dentál Kft-vel kötött I.számú fogászati körzetre vonatkozó feladat ellátási szerződés módosításáról
 • 20/2015.(II.26.) sz. önkormányzati határozat: Az Euro-Poli-Dentál Kft-vel kötött II.számú fogászati körzetre vonatkozó feladat ellátási szerződés módosításáról
 • 21/2015.(II.26.) sz. önkormányzati határozat: Az óvodai beiratkozásról
 • 22/2015.(II.26.) sz. önkormányzati határozat: A Fegyverneki Tiszavirág Óvoda és Bölcsőde nyári működésének jóváhagyásáról
 • 23/2015.(II.26.) sz. önkormányzati határozat: Fegyvernek Város Polgármestere szabadság-ütemezésének jóváhagyásáról
 • 24/2015.(II.26.) sz. önkormányzati határozat: A fegyverneki büntetés-végrehajtási intézet létesítéséhez önkormányzati tulajdonú, beépítésre szánt terület térítésmentes felajánlásáról
 • 25/2015.(II.26.) sz. önkormányzati határozat: A Szolnok-Abony-Szajol-Rákóczifalva Települési Szilárd Hulladéklerakói Rekultivációjának Önkormányzati Társulása Társulási Megállapodás módosításáról
 • 26/2015.(II.26.) sz. önkormányzati határozat: Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. Fegyvernek település vízi közműveire vonatkozó gördülő fejlesztési tervének elfogadásáról
 • 27/2015.(II.26.) sz. önkormányzati határozat: Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt-vel megkötendő Fegyvernek településen működő víziközművek bérleti szerződéséről
 • 28/2015.(II.26.) sz. önkormányzati határozat: A Fegyverneki Roma Nemzetiségi Önkormányzat által benyújtott Burai Judit lakhatását szolgáló támogatási kérelemről
 • 29/2015.(II.26.) sz. önkormányzati határozat: A „Start közfoglalkoztatás – Mezőgazdaság, a helyi sajátosságokra épülő közfoglalkoztatás, illegális hulladék lerakóhelyek felszámolása, belterületi közutak karbantartása” árubeszerzésére vonatkozó közbeszerzési eljárásról
 • 30/2015.(II.27.) sz. önkormányzati határozat: Napirend elfogadásáról
 • 31/2015.(II.27.) sz. önkormányzati határozat: Kunsági Sertésértékesítő és Beszerző Szövetkezettel kötött bérleti szerződés módosításáról
 • 32/2015.(III.05.) sz. önkormányzati határozat: Napirend elfogadásáról
 • 33/2015.(III.05.) sz. önkormányzati határozat: Folyószámlahitel igénybevételéről szóló önkormányzati határozat módosításáról
 • 34/2015.(III.26.) sz. önkormányzati határozat: Napirendek elfogadásáról
 • 35/2015.(III.26.) sz. önkormányzati határozat: Beszámoló a Szolnoki Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság 2014. évi tűzvédelmi tevékenységéről
 • 36/2015.(III.26.) sz. önkormányzati határozat: Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete Gazdasági Programjának, Fejlesztési Tervének elfogadásáról
 • 37/2015.(III.26.) sz. önkormányzati határozat: A Fegyverneki Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának módosításáról
 • 38/2015.(III.26.) sz. önkormányzati határozat: Az Orczy Anna Általános Iskola, Szakiskola Intézményi Tanácsáról
 • 39/2015.(III.26.) sz. önkormányzati határozat: Fegyvernek Város Önkormányzata és a Kunsági Sertésértékesítő és Beszerző Szövetkezet közötti megállapodásról, a Vágópont tulajdoni megosztás rendezéséről
 • 40/2015.(III.26.) sz. önkormányzati határozat: A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Szolnoki Tankerületével megkötött Fegyvernek, Szent Erzsébet út 172. számú ingatlan használatára vonatkozó megállapodás megszüntetéséről
 • 41/2015.(III.26.) sz. önkormányzati határozat: Az Orczy Anna Általános Iskola, Szakiskola működtetésével kapcsolatban az alábbi felmentés kéréséről
 • 42/2015.(III.26.) sz. önkormányzati határozat: A Szolnok-Abony-Szajol-Rákóczifalva települési szilárd hulladéklerakói rekultivációjának Önkormányzati Társulása által igénybe veendő, adósságot keletkeztető ügylethez szükséges kezességvállalás biztosításáról
 • 43/2015.(III.26.) sz. önkormányzati határozat: Örményes Község csatlakozása a Fegyverneki szennyvíz agglomerációhoz
 • 44/2015.(III.26.) sz. önkormányzati határozat: Adósságot keletkeztető ügyletek összegéről
 • 45/2015.(IV.23.) sz. önkormányzati határozat: Napirendek elfogadásáról
 • 46/2015.(IV.23.) sz. önkormányzati határozat: A Polgármesteri Hivatal, valamint az Önkormányzat felügyelete alá tartozó költségvetési szervek éves ellenőrzési jelentései alapján készített 2014. évi éves összefoglaló ellenőrzési jelentéséről
 • 47/2015.(IV.23.) sz. önkormányzati határozat: A Fegyverneki Orvosi Rendelő I sz. háziorvosi szolgálat feladat-ellátási szerződés megkötéséről
 • 48/2015.(IV.23.) sz. önkormányzati határozat: A Fegyverneki Orvosi Rendelő összevont ügyelet ellátására szóló közreműködői szerződés megkötéséről szóló előterjesztés napirendről való levételéről
 • 49/2015.(IV.23.) sz. önkormányzati határozat: Fegyvernek Város településrendezési terve megalapozó vizsgálatáról
 • 50/2015.(IV.23.) sz. önkormányzati határozat: Faragó Róbert (5231 Fegyvernek, Angolkert út 38.) kérelmére ingatlan lakóövezeti besorolásának megváltoztatásáról
 • 51/2015.(IV.23.) sz. önkormányzati határozat: A „Kistérségi Startmunka mintaprogram” megvalósítása kapcsán a KÉ 3801/2015 számon indított nyílt közbeszerzési eljárás eredményéről, a közbeszerzési eljárás lezárásáról
 • 52/2015.(V.06.) sz. önkormányzati határozat: Napirendek elfogadásáról
 • 53/2015.(V.06.) sz. önkormányzati határozat: Az Orczy Anna Általános Iskola, Szakiskola Pénzügyi Bizottság által végzendő 2012. évi ellenőrzéséről szóló előterjesztés napirendről való levételéről
 • 54/2015.(V.06.) sz. önkormányzati határozat: 2015. évi nyári gyermekétkeztetésről
 • 55/2015.(V.28.) sz. önkormányzati határozat: Napirendek elfogadásáról
 • 56/2015.(V.28.) sz. önkormányzati határozat: A Fegyverneki Rendőrőrs 2014. évi tevékenységéről készült beszámoló elfogadásáról
 • 57/2015.(V.28.) sz. önkormányzati határozat: Az Orczy Anna Általános Iskola, Szakiskola Móra Ferenc Általános Iskola Tagintézménye tagintézmény-vezető (magasabb vezető) kinevezéséről
 • 58/2015.(V.28.) sz. önkormányzati határozat: A Csorba Mikro-térségi Szociális Alapszolgáltatási Központ beszámolójának értékeléséről
 • 59/2015.(V.28.) sz. önkormányzati határozat: A gyermekvédelmi törvény helyi végrehajtásáról
 • 60/2015.(V.28.) sz. önkormányzati határozat: A Csorba Mikro-térségi Szociális Intézményfenntartó Társulás beszámolójáról
 • 61/2015.(V.28.) sz. önkormányzati határozat: A tagóvodák működési körzeteinek meghatározásáról
 • 62/2015.(V.28.) sz. önkormányzati határozat: A Törökszentmiklós Térsége Többcélú Kistérségi Társulás vagyonfelosztásáról
 • 63/2015.(V.28.) sz. önkormányzati határozat: A Fegyverneki Roma Nemzetiségi Önkormányzat részére irodahelyiség igényléséről
 • 64/2015.(V.28.) sz. önkormányzati határozat: Törökszentmiklós Város Önkormányzat Egyesített Gyógyító-Megelőző Intézet támogatásáról
 • 65/2015.(V.28.) sz. önkormányzati határozat: A nem veszélyes hulladék összegyűjtésére és hulladéklerakó telepre történő szállításáról szóló közszolgáltatói szerződés felmondásáról
 • 66/2015.(V.28.) sz. önkormányzati határozat: Települési Szennyvíztisztító telep bővítése és szennyvízcsatornázás Fegyverneken KEOP-1.2.0/09-11-2011-0052 projekt keretében a közterületek helyreállítására vonatkozó szerződések megkötéséről
 • 67/2015.(V.28.) sz. önkormányzati határozat: Térfigyelő kamerarendszer bővítéséről
 • 68/2015.(V.28.) sz. önkormányzati határozat: Fegyvernek Város Önkormányzata 2015 évi Közbeszerzési Tervének elfogadásáról
 • 69/2015.(V.28.) sz. önkormányzati határozat: Fegyvernek Táncsics M. út 93. sz. alatti ingatlan megvásárlásáról
 • 70/2015.(V.28.) sz. önkormányzati határozat: Tisza-menti LEADER Közhasznú Egyesület pályázatának támogatásáról
 • 71/2015.(V.28.) sz. önkormányzati határozat: Fegyvernek Községi Sportegyesület pályázatának támogatásáról
 • 72/2015.(V.28.) sz. önkormányzati határozat: Fegyvernek Községi Sport Egyesület infrastrukturális feltételeinek javítását célzó beruházás támogatásáról
 • 73/2015.(V.28.) sz. önkormányzati határozat: Fegyverneki Községi Sportegyesület által megvalósított Kalandpark beruházási költségeinek finanszírozásáról
 • 74/2015.(V.28.) sz. önkormányzati határozat: A megyei önkormányzatok rendkívüli támogatása és a települési önkormányzatok rendkívüli önkormányzati költségvetési támogatására kiírt pályázaton való részvételről
 • 75/2015.(V.28.) sz. önkormányzati határozat: Nepomuki Szent János emlékmű restaurálásával kapcsolatos pályázat benyújtásáról
 • 76/2015.(V.28.) sz. önkormányzati határozat: A Fegyverneki Gyermekélelmezési Konyha felújításáról
 • 77/2015.(VI.18.) sz. önkormányzati határozat: Napirendek elfogadásáról
 • 78/2015.(VI.18.) sz. önkormányzati határozat: Polgármesteri tájékoztató elfogadásáról
 • 79/2015.(VI.18.) sz. önkormányzati határozat: A Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. beszámolója a 2014. évi vízi-közmű szolgáltatási tevékenységéről
 • 80/2015.(VI.18.) sz. önkormányzati határozat: Beszámoló a Fegyverneki Gyermekélelmezési Konyha 2010-2014. évi tevékenységéről
 • 81/2015.(VI.18.) sz. önkormányzati határozat: Fegyvernek Város Önkormányzata 2015 évi Közbeszerzési tervének módosításáról
 • 82/2015.(VI.18.) sz. önkormányzati határozat: Gumikerekes kotró-rakodógép beszerzéséről
 • 83/2015.(VI.18.) sz. önkormányzati határozat: Fegyvernek, Móricz Zs. út 1/a. és 1/ c. sz. alatti önkormányzati bérlemények bérleti szerződés meghosszabbításáról
 • 84/2015.(VI.18.) sz. önkormányzati határozat: A Helyi Esélyegyenlőségi Program elfogadásáról szóló 79/2013.(VI.20.) sz. önkormányzati határozat hatályon kívül helyezéséről
 • 85/2015.(VI.18.) sz. önkormányzati határozat: Fegyvernek Város Önkormányzat Helyi Esélyegyenlőségi Programjának elfogadásáról 
 • 86/2015.(VI.18.) sz. önkormányzati határozat: fegyverneki 2561/8 hrsz.-ú ingatlanból történő telek értékesítéséről
 • 87/2015.(VI.18.) sz. önkormányzati határozat: fegyverneki 2570 hrsz.-ú ingatlanból történő terület értékesítéséről
 • 88/2015.(VI.18.) sz. önkormányzati határozat: Az Orczy Anna Általános Iskola, Szakiskola intézményvezető-helyettes (magasabb vezető) kinevezéséről
 • 89/2015.(VII.07.) sz. önkormányzati határozat: Napirendek elfogadásáról
 • 90/2015.(VII.07.) sz. önkormányzati határozat: Fegyvernek Város Önkormányzata és az Örményes Község Önkormányzata között kötendő Konzorciumi Együttműködési Megállapodás megkötéséről
 • 91/2015.(VII.07.) sz. önkormányzati határozat: A Klebelsberg Intézményfenntartó Központtal megkötött vagyonkezelői szerződés 1. számú módosításáról
 • 92/2015.(VII.28.) sz. önkormányzati határozat: Napirendek elfogadásáról
 • 93/2015.(VII.28.) sz. önkormányzati határozat: Közbeszerzési Szabályzat elfogadásáról
 • 94/2015.(VII.28.) sz. önkormányzati határozat: A „Települési szennyvíz tisztítótelep bővítése és szennyvízcsatornázás Fegyverneken” című, KEOP-1.2.0/09/11-2011-0052 azonosítószámú projekt megvalósításával kapcsolatos eszközbeszerzés (gumikerekes kotró-rakodógép) ajánlati felhívás és dokumentáció, valamint az eszközbeszerzés potenciális ajánlattevőinek listájának elfogadásáról
 • 95/2015.(VII.28.) sz. önkormányzati határozat: A „Települési szennyvíz tisztítótelep bővítése és szennyvízcsatornázás Fegyverneken” című, KEOP-1.2.0/09/11-2011-0052 azonosítószámú projekt megvalósításával kapcsolatos feladatok ellátására földmérő kiválasztásáról
 • 96/2015.(VII.28.) sz. önkormányzati határozat: Az Orczy Anna Általános Iskola, Szakiskola működtetésével kapcsolatos költség-hozzájárulásról
 • 97/2015.(VIII.27.) sz. önkormányzati határozat: Napirendek elfogadásáról
 • 98/2015.(VIII.27.) sz. önkormányzati határozat: A Polgármesteri tájékoztató elfogadásáról
 • 99/2015.(VIII.27.) sz. önkormányzati határozat: Fegyvernek Város Önkormányzata 2015. évi költségvetésének I. féléves végrehajtásáról szóló tájékoztató elfogadásáról
 • 100/2015.(VIII.27.) sz. önkormányzati határozat: A Klebelsberg Intézményfenntartó Központtal kötött vagyonkezelői szerződés 2. számú módosításáról.
 • 101/2015.(VIII.27.) sz. önkormányzati határozat: A Szolnok Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás által igénybe veendő, adósságot keletkeztető ügylethez szükséges kezességvállalás biztosításáról
 • 102/2015.(VIII.27.) sz. önkormányzati határozat: Az Euro-Poli Dentál Kft. fogászati magánrendeléséről
 • 103/2015.(VIII.27.) sz. önkormányzati határozat: A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei területfejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. üzletrész eladásáról
 • 104/2015.(VIII.27.) sz. önkormányzati határozat: Fegyvernek, Hársfa úti játszótér területéből történő terület használatba adásáról
 • 105/2015.(VIII.27.) sz. önkormányzati határozat: fegyverneki 0242/28 hrsz-ú ingatlan megvásárlásáról
 • 106/2015.(VIII.27.) sz. önkormányzati határozat: A hulladékgazdálkodási közszolgáltató kiválasztásáról szóló közbeszerzési eljárás megindításáról
 • 107/2015.(IX.03.) sz. önkormányzati határozat: Napirendek elfogadásáról
 • 108/2015.(IX.03.) sz. önkormányzati határozat: Fegyvernek Város Önkormányzata 2015 évi Közbeszerzési tervének módosításáról
 • 109/2015.(IX.14.) sz. önkormányzati határozat: Napirendek elfogadásáról
 • 110/2015.(IX.14.) sz. önkormányzati határozat: A „Fegyvernek és Örményes szennyvízelvezetése és - tisztítása” című, KEOP-1.2.0/09-11-2011-0052 azonosítószámú projekt keretén belül „Egyösszegű, fix átalányáras vállalkozási szerződés Örményes településen szennyvízcsatorna hálózat kiépítésére, szennyvíztisztító telep bővítésére valamint a kapcsolódó tervezési feladatok ellátására a FIDIC Piros Könyv szabályainak megfelelően” tárgyban lefolytatásra kerülő hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljáráshoz Bíráló Bizottság alakításáról
 • 111/2015.(IX.14.) sz. önkormányzati határozat: A „Fegyvernek és Örményes szennyvízelvezetése és - tisztítása” című, KEOP-1.2.0/09-11-2011-0052 azonosítószámú projekt keretén belül „Egyösszegű, fix átalányáras vállalkozási szerződés Örményes településen szennyvízcsatorna hálózat kiépítésére, szennyvíztisztító telep bővítésére valamint a kapcsolódó tervezési feladatok ellátására a FIDIC Piros Könyv szabályainak megfelelően” tárgyban lefolytatásra kerülő hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljáráshoz
 • 112/2015.(IX.14.) sz. önkormányzati határozat: A „Települési szennyvíz tisztítótelep bővítése és szennyvízcsatornázás Fegyverneken” című, KEOP-1.2.0/09/11-2011-0052 azonosítószámú projekt megvalósításával kapcsolatos eszközbeszerzés közbeszerzési eljárás eredményéről
 • 113/2015.(IX.24.) sz. önkormányzati határozat: Napirendek elfogadásáról
 • 114/2015.(IX.24.) sz. önkormányzati határozat: A Polgármesteri tájékoztató elfogadásáról
 • 115/2015.(IX.24.) sz. önkormányzati határozat: A Fegyverneki Tiszavirág Óvoda és Bölcsőde 2015-2016. nevelési év Munkatervének véleményezéséről
 • 116/2015.(IX.24.) sz. önkormányzati határozat: A Nemzeti Eszközkezelő Zrt. vagyonkezelésében lévő fegyverneki lakóingatlanok ingyenes önkormányzati tulajdonba történő vételéről
 • 117/2015.(IX.24.) sz. önkormányzati határozat: A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj pályázat 2016. évi fordulójához való csatlakozásról
 • 118/2015.(IX.24.) sz. önkormányzati határozat: A Szolnok Térségi Hulladékgazdálkodási Társuláshoz történő csatlakozás elfogadásáról és a Szolnok Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás Társulási Megállapodása módosításáról
 • 119/2015.(IX.24.) sz. önkormányzati határozat: Az iskola és ifjúság-egészségügyi orvosi ellátás működtetéséről
 • 120/2015.(IX.30.) sz. önkormányzati határozat: Napirendek elfogadásáról
 • 121/2015.(IX.30.) sz. önkormányzati határozat: A megyei önkormányzatok rendkívüli támogatása és a települési önkormányzatok rendkívüli önkormányzati költségvetési támogatására kiírt pályázaton való részvételről
 • 122/2015.(X.02.) sz. önkormányzati határozat: Napirendek elfogadásáról
 • 123/2015.(X.02.) sz. önkormányzati határozat: A „Fegyvernek és Örményes szennyvízelvezetése és - tisztítása” című, KEOP-1.2.0/09-11-2011-0052 azonosítószámú projekt keretén belül „Egyösszegű, fix átalányáras vállalkozási szerződés Örményes településen szennyvízcsatorna hálózat kiépítésére, szennyvíztisztító telep bővítésére valamint a kapcsolódó tervezési feladatok ellátására a FIDIC Piros Könyv szabályainak megfelelően” tárgyban lefolytatásra kerülő hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljáráshoz
 • 124/2015.(X.14.) sz. önkormányzati határozat: Napirendek elfogadásáról
 • 125/2015.(X.14.) sz. önkormányzati határozat: A „Fegyvernek és Örményes szennyvízelvezetése és - tisztítása” című, KEOP-1.2.0/09-11-2011-0052 azonosítószámú projekt keretén belül „Egyösszegű, fix átalányáras vállalkozási szerződés Örményes településen szennyvízcsatorna hálózat kiépítésére, szennyvíztisztító telep bővítésére valamint a kapcsolódó tervezési feladatok ellátására a FIDIC Piros Könyv szabályainak megfelelően” tárgyban lefolytatásra kerülő hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljáráshoz
 • 126/2015.(XI.05.) sz. önkormányzati határozat: Napirendek elfogadásáról
 • 127/2015.(XI.05.) sz. önkormányzati határozat: A „Fegyvernek és Örményes szennyvízelvezetése és - tisztítása” című, KEOP-1.2.0/09-11-2011-0052 azonosítószámú projekt keretén belül „Egyösszegű, fix átalányáras vállalkozási szerződés Örményes településen szennyvízcsatorna hálózat kiépítésére, szennyvíztisztító telep bővítésére valamint a kapcsolódó tervezési feladatok ellátására a FIDIC Piros Könyv szabályainak megfelelően” tárgyban lefolytatásra kerülő hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljáráshoz
 • 128/2015.(XI.26.) sz. önkormányzati határozat: Napirendek elfogadásáról
 • 129/2015.(XI.26.) sz. önkormányzati határozat: A Polgármesteri tájékoztató elfogadásáról
 • 130/2015.(XI.26.) sz. önkormányzati határozat: Fegyvernek Város Önkormányzat 2016. évi költségvetési tervkoncepciójáról
 • 131/2015.(XI.26.) sz. önkormányzati határozat: Fegyvernek Város településfejlesztési koncepciójának jóváhagyásáról
 • 132/2015.(XI.26.) sz. önkormányzati határozat: Fegyvernek Város Önkormányzat 2016. évi éves ellenőrzési tervének elfogadásáról
 • 133/2015.(XI.26.) sz. önkormányzati határozat: A Csorba Mikro-térségi Szociális Alapszolgáltatási Központ Családsegítő- és Gyermekjóléti Szolgálatának átalakításáról
 • 134/2015.(XI.26.) sz. önkormányzati határozat: Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 2016. évi munkatervének elfogadásáról
 • 135/2015.(XI.26.) sz. önkormányzati határozat: Az Önkormányzat által támogatott 2016. évi ünnepekről és rendezvényekről
 • 136/2015.(XI.26.) sz. önkormányzati határozat: A II. számú házi gyermekorvosi körzet feladat-ellátási szerződésének módosításáról
 • 137/2015.(XI.26.) sz. önkormányzati határozat: A tartós kötelezettségvállalásról szóló önkormányzat határozat módosításáról
 • 138/2015.(XI.26.) sz. önkormányzati határozat: A Fegyvernek, Kossuth Lajos út 1. sz. alatti Gőz- és Hengermalom épülete művi értékvédelem alóli törléséről
 • 139/2015.(XI.26.) sz. önkormányzati határozat: A fegyverneki 0365/8 hrsz-ú ingatlanon történő beruházás hozzájárulásáról
 • 140/2015.(XII.17.) sz. önkormányzati határozat: Napirendek elfogadásáról
 • 141/2015.(XII.17.) sz. önkormányzati határozat: A Polgármesteri tájékoztató elfogadásáról
 • 142/2015.(XII.17.) sz. önkormányzati határozat: A Fegyverneki Mezőgazdasági, Városüzemeltetési és Fejlesztési Intézmény Alapító Okiratának módosításáról
 • 143/2015.(XII.17.) sz. önkormányzati határozat: A Fegyverneki Mezőgazdasági, Városüzemeltetési és Fejlesztési Intézmény Szervezeti és Működési Szabályzatának elfogadásáról
 • 144/2015.(XII.17.) sz. önkormányzati határozat: Fegyvernek Községi Sportegyesület beszámolója a 2015. évi tevékenységéről
 • 145/2015.(XII.17.) sz. önkormányzati határozat: Folyószámlahitel igénybevételéről
 • 146/2015.(XII.17.) sz. önkormányzati határozat: A TOP-3.1.1-15 pályázati felhívás (fenntartható közlekedésfejlesztés) előkészítésével kapcsolatos kötelezettségvállalásról
 • 147/2015.(XII.17.) sz. önkormányzati határozat: A TOP-2.1.2-15 pályázati felhívás (zöld város) előkészítésével kapcsolatos kötelezettségvállalásról
 • 148/2015.(XII.17.) sz. önkormányzati határozat: A TOP-1.4.1-15 pályázati felhívás (óvoda fejlesztése) előkészítésével kapcsolatos kötelezettségvállalásról
 • 149/2015.(XII.17.) sz. önkormányzati határozat: A TOP-2.1.3-15 pályázati felhívás (belvíz) előkészítésével kapcsolatos kötelezettségvállalásról
 • 150/2015.(XII.17.) sz. önkormányzati határozat: A TOP-3.2.1-15 pályázati felhívás (energetikai korszerűsítés) előkészítésével kapcsolatos kötelezettségvállalásról
 • 151/2015.(XII.17.) sz. önkormányzati határozat: A TOP-1.1.3-15 pályázati felhívás (konyha fejlesztése) előkészítésével kapcsolatos kötelezettségvállalásról
 • 152/2015.(XII.17.) sz. önkormányzati határozat: 2016. évi közfoglalkoztatási start munka-programok elfogadásáról
 • 153/2015.(XII.17.) sz. önkormányzati határozat: Fegyvernek, Dankó út 3. sz. alatti ingatlannak kapcsolatos elővásárlási jogról való lemondásról
 • 154/2015.(XII.17.) sz. önkormányzati határozat: A megyei önkormányzatok rendkívüli támogatása és a települési önkormányzatok rendkívüli önkormányzati költségvetési támogatására kiírt pályázaton való részvételről
 

Letölthető pdf formátumú határozatok. Kattintson a határ ozat számára a letöltéshez/megtekintéshez.

1 21 41 61 81 101 121 141 161 181
2 22 42 62 82 102 122 142 162 182
3 23 43 63 83 103 123 143 163 183
4 24 44 64 84 104 124 144 164 184
5 25 45 65 85 105 125 145 165 185
6 26 46 66 86 106 126 146 166 186
7 27 47 67 87 107 127 147 167 187
8 28 48 68 88 108 128 148 168 188
9 29 49 69 89 109 129 149 169 189
10 30 50 70 90 110 130 150 170 190
11 31 51 71 91 111 131 151 171 191
12 32 52 72 92 112 132 152 172 192
13 33 53 73 93 113 133 153 173 193
14 34 54 74 94 114 134 154 174 194
15 35 55 75 95 115 135 155 175 195
16 36 56 76 96 116 136 156 176 196
17 37 57 77 97 117 137 157 177 197
18 38 58 78 98 118 138 158 178 198
19 39 59 79 99 119 139 159 179 199
20 40 6 0 80 100 120 140 160 180 200